marți, 31 iulie 2018

LEUL şi sănătatea

LEUL şi sănătatea

LEUL şi sănătatea
 
Leul în vechea astrologie

O energie egală cu a Soarelui

Când ne gândim la regele animalelor, cum este supranumit Leul, în faţa ochilor ne apare un ade­vărat rezervor de energie care pare nesecat. Nu prea ni-l putem imagina văicărindu-se sau dând sem­ne vădite de oboseală. Între noi fie vorba, "re­gele" nici nu se osteneşte prea mult, că se respectă, stă la soare, are curteni care să-i facă treaba. Dar şi când iese la vânătoare - păzea! Simplul lui răget ar putea să-i provoace unei victime mai slabe de înger un infarct. Lăsând gluma la o parte, energia pe care o degajă Leul, fără a face în aparenţă mare lucru, e si­milară cu cea a Soarelui, astrul care de altfel îl stă­pâneşte. Este o energie egală, care menţine în bună stare de funcţionare întreg grupul animat de Leu. Cu toată această forţă de necontestat, Leul are şi el slăbiciunile sale, din punct de vedere al sănă­tăţii. Acestea au fost catalogate de vechii astrologi ca­ba­lişti după cum urmează:
General: Leul este înzestrat cu un corp frumos, pe pi­cioare subţiratice, un aer dramatic şi ochi ase­mă­nători celor de pisică. Predominant va fi părul roş­­cat, dar de orice culoare va fi, se va asemui în bo­­găţia sa de coamă cu o coroană regală. Leul va fi bine educat, is­teţ, generos, şi se va baza pe pro­priile puteri în situa­ţiile periculoase. În acelaşi timp, Leul va fi înclinat către stări de melancolie, va fi repezit în vorbire, încă­păţânat, senzual, pasional şi lacom. Femeile din Leu înclină însă să fie mai de­grabă modeste.
Leii născuţi în primele zece zile ale lunii (primul decan): Îşi vor păstra, odată cu vârsta, părul bogat şi roşcat, vor avea un trup şi un chip frumos şi ţinuta dreaptă, dar pot avea probleme cu focalizarea pri­vi­rii. Partea superioară a stomacului devine cu uşu­rinţă sediul unor boli. Pe măsură ce ajunge să fie cunoscut, Leul născut în primul decan va da dovadă de modestie doar în prezenţa celor care îi întrec de departe faima.
Leii născuţi la mijlocul zodiei (al doilea decan): Nu vor putea trece neobservaţi nici să vrea, po­se­dând şi un corp frumos. Afecţiunile lor vizează în pri­mul rând zona diafragmei. Leii născuţi în al doilea decan vor avea inima largă şi vor fi respectaţi de cei din jurul lor.
Leii născuţi în ultimele zece zile ale lunii (al treilea decan): Aceştia sunt mai degrabă scunzi şi vor avea pete pe faţă. Vor fi pasionaţi de sexul opus şi vor fi înzestraţi cu voci puternice. Leii născuţi în cel de-al treilea decan vor fi însoţiţi de mulţi prie­teni şi de mulţi duşmani, dar şi de multe boli.
Leul controlează: toracele, inima, acele părţi ale sto­macului care se află în proximitatea inimii, dia­frag­ma, spatele, şoldurile, coastele şi ceafa.

Leul în astrologia modernă

În vremurile moderne, cei care folosesc teoria arhetipurilor pentru a explica structura psiho­lo­gică a unor zodii consideră că există două tipuri de Lei. Leul herculean constituie unul dintre aceste prototipuri, având o constituţie atletică masivă. Conformaţia poate aduce aminte de cea a unei feline mari, emanând o forţă instinctivă.
Cel de-al doilea tip este Leul apolonic, care ex­primă mai degrabă armonia fizică atribuită zeului grec Apollon, caracterizată tot printr-o tipologie atletică, dar cu o structură alungită, zveltă, ase­mă­nătoare cu cea a atleţilor care participau la clasicele olimpiade ale lumii elene.
Evident, este greu de găsit o tipologie pură, cei mai mulţi nativi ai zodiei Leului reprezentând o com­binaţie dintre cele două arhetipuri. Poate cel mai aproape de constituţia herculeană dintre actorii cunoscuţi se situează Arnold Schwarzenegger, care şi-a împlinit şi aspiraţia către puterea politică, ajun­gând guvernatorul statului California.
La capitolul Leu apolinic, îl putem aminti pe Ben Affleck, a cărui constituţie fizică este atletică, dar prea elegantă ca să ne inspire sala de forţă.

Tipul de vitalitate şi comportament

LEUL şi sănătatea
 
Din punct de vedere al morfologiei, am schiţat deja mai sus cele două tipuri predominante care pot fi întâlnite în zodia fixă de foc a Leului. De re­mar­cat este faptul că ambelor categorii li se potriveşte atributul "atletic", deşi el se manifestă diferit la herculeni şi apolinici. Ceea ce au însă în comun - după cum ştiu toţi cei care au practicat vreun sport de performanţă - este faptul că atleţii nu îşi irosesc energia. Ei ştiu că aceasta trebuie gestionată cu grijă şi condusă către momentul de explozie, pe care îl reprezintă proba din compe­tiţie sau confruntarea decisivă. În afa­ra mo­men­telor în care este cu adevărat ne­ce­sar să-şi demonstreze virtuţile atle­tice, Leii de ambele tipuri fac eco­no­mie în mişcare, pot părea de-a drep­tul lenevoşi. Când Leul trece prin sa­vană, nu o face ţopăind în pas vioi, ci cu ges­turi măsurate, solemne. În mo­mentul în care se încălzeşte pentru a intra în com­petiţie, o face tot cu gesturi stă­pânite, consumând un nivel mediu de energie. Dar în momentul în care un Leu (precum Usain Bolt) sare din bloc-starturi, recordurile mon­dia­le în­sele încep să tremure de frică. Con­clu­zionând, energia leonină este una mă­surată, când nu există so­licitări mari, dar care devine explozivă în mo­­men­tul decisiv.
Există o anumită particularitate legată de ţinuta Leului, particulariate care ar putea explica de ce numeroşi reprezentanţi ai acestei zodii regale ajung să sufere de probleme de deformare a coloanei vertebrale. Iată în ce constă ea: în momentul în care stă în pi­cioare sau merge, ţinuta Leului este dreaptă şi no­bilă, cu capul ţinut semeţ, dar în momentul în care se aşează, partea de sus a trupului se înmoaie parcă, şi postura sa devine neglijentă. Poate de aceea erau atât de drepte spătarele tronurilor, ca să îi oblige să-şi păstreze atitudinea.
Când se deplasează, Leul face de regulă paşi mari, precişi şi rapizi. Unul dintre motivele pentru care actoria este o vocaţie asociată cu această zodie este expresivitatea gesturilor, pe care o regăsim la ambele tipuri de Lei. Mai ales când sunt pasionaţi de ceva (de actorie, de pildă, care îi atrage ca un magnet), reuşesc să transmită emoţii şi idei prin intermediul celor mai adecvate gesturi. Un gest care ar putea fi perceput ca fiind excesiv de dramatic, dacă l-ar face orice alt semn zodiacal, este cum nu se poate mai firesc dacă îl face un Leu. Mai ales pe scenă sau pe ecran.

Predispoziţii legate de sănătate la cei cu ascendentul în Leu

Ascendentul este un element astrologic care ne furnizează informaţii deosebit de valoroase cu pri­vire la sănătate. Dacă acesta se găseşte în Leu, o atenţie deosebită ar trebui să fie acordată bunei funcţionări a inimii. Acesta este principalul organ gu­vernat de Leu. La fel cum Soarele ("inima" sistemului nostru solar) determină ordinea şi buna stare a corpurilor cereşti ce-i formează suita, aşa şi buna funcţionare a inimii determină în mare măsură buna stare a întregului organism. Problema e că Leul pune totul la inimă, ceea ce, în timp, poate afecta sănătatea acesteia şi, prin urmare, a întregului sistem circulator pe care îl susţine. Acesta este mo­tivul pentru care eforturile mari, pe o perioadă pre­lungită, ar trebui evitate. Munca în asalt nu consti­tuie un pericol atâta timp cât nu se prelun­geşte excesiv şi este urmată de o perioadă de repaus. Da­că ne gândim la ritmul inimii - o di­la­tare - o con­tractare - ne dăm seama că, dacă va fi respectat şi în viaţa de zi cu zi, inima va rămâne sănătoasă.
Deficienţele legate de statul în poziţie aşezată duc, mai ales pentru cei prinşi în activităţi cu carac­ter sedentar, la deformări ale coloanei. Deşi întreaga coloană vertebrală este asociată, în astrologia me­dicală, cu Leul, partea cea mai sen­sibilă este cea dorsală.
În astrologia tradiţională, tensiu­nea intraoculară sau anumite defecte ale vederii erau legate de asemenea de semnul Leului. Este vorba despre ochiul stâng la femei şi ochiul drept la bărbaţi.

Bolile cele mai frecvente

LEUL şi sănătatea
 
Putem spune, glumind numai pe jumătate, că încăpăţânarea pe care o menţionau deja astrologii cabalei e sursa multor afecţiuni de care ajung să sufere Leii. De exemplu, mulţi dintre ei nu vor nici să audă de ali­mentaţia sănătoasă, pentru că "ei ştiu mai bine". Cealaltă problemă vine din mândrie: Leului nu-i place să admită că e "defect", căci asta con­si­deră el că în­seamnă boala: slă­bi­ciu­ne, stricăciune.
Inima mare a generosului Leu devine adesea mare, la propriu, circulaţia arterială lasă de multe ori de dorit, palpitaţiile nu trebuie trecute cu ve­derea, căci pot indica ceva mai serios, cum ar fi an­gina pectorală sau chiar stări de preinfarct la cei cu boli cardiace cronice.
Adesea apar dureri musculare, pricinuite de tasarea sau deformarea vertebrelor dorsale. Şi mă­duva din interiorul coloanei poate fi afectată de di­verse maladii, inflamatoare sau degenerative, mo­tiv pentru care Leul nu ar trebui, în ciuda forţei sale, să ridice obiecte grele.
Circulaţia sângelui la nivelul ochilor poate fi de­fectuoasă, motiv pentru care Leul se poate îmbol­năvi de purpură retiniană. Pentru a-şi menţine sănă­tatea vederii, Leul ar trebui să nu-şi obosească ochii mai ales după apusul Soarelui, când oricum energia tinde să-i scadă.
Baia, mai ales dacă e fierbinte şi mai ales făcută seara, ar trebui evi­ta­tă, pentru că îl poate seca de ener­gie. Copiii născuţi sub semnul Leului n-ar tre­bui să fie îmbăiaţi, dacă nu vor, şi nici duşi la pis­cină. Dacă protestează, e foarte posibil să simtă că imer­siunea în apă le face rău.
Strălucitor şi darnic cu energia sa din care se hră­neşte întreaga viaţă de pe Terra, Soarele are însă şi crize tem­peramentale care în cazul său se numesc ex­plo­zii solare, pete solare sau vânt solar. Acestea se pot recunoaşte şi la copiii săi, Leii, în viaţa coti­dia­nă, printr-un risc cres­cut de infarct mio­cardic. Creş­­terea ratei de infarct mio­car­dic în perioada de activitate solară in­ten­să a fost documentată ştiin­ţific. Func­ţiile organismului pe care as­trologia le pune în legă­tură cu Soa­rele sunt cele ale sistemului nervos cardiac şi prin această interfaţă, influen­ţează muş­chiul cardiac.
"Hiper" este cuvântul ce descrie cele mai multe dintre bolile puse pe seama Soarelui, şi care îi vi­zează pe Lei: activitatea excesivă a tiroidei, a su­­­pra­re­nalelor şi a hipofizei, hipertensiune, hiper­ter­­mie, hiper­combustie. Pentru că Soarele guver­nea­ză şi func­ţia vizuală, afecţiuni precum glau­co­mul, ke­ra­tita şi cataracta se regăsesc adesea în pa­tologia Le­ului.
În fine, coloana vertebrală şi măduva din ea co­respund în corp energiilor solare şi pot fi afectate de o postură fizică necorespunzătoare.
Remediile homeopatice asociate cu Soarele sunt: Aurum, Phosphorus, Raze de soare, Sangui­na­­­ria, Ruta, Ailanthus, Helianthus, Chamomilla, La­­chesis, Lycopus şi Kalmia.
Metalul care exprimă nobila energie solară este aurul.

Sănătatea mentală

LEUL şi sănătatea
 
Soarele corespunde în astrologie începutului vârstei adulte, când omul porneşte să înţeleagă struc­­turile sociale şi rolul pe care îl poate juca în cadrul acestora. Nevoia tânărului adult este de a se afirma în lume, de a atinge un statut care să îi confere responsabilitate, dacă nu chiar un renume care să trezească admiraţia celorlalţi şi să îl facă să devină un exemplu demn de urmat. Această preo­cu­pare este dominantă în viaţa fiecărui Leu. Dar, evident, nu toţi se descurcă la fel. Diferenţa o face creativitatea. Nu există Leu care să nu aibă un talent, iar măsura în care acesta este descoperit şi cultivat face ca Leul respectiv să fie împlinit şi fe­ricit. Natura generoasă a semnului îl face să se bucure, realmente, dacă vede că talentul său îi bucu­ră şi îi inspiră pe cei din jur, iar acest tip de Leu va deveni mai bogat sufleteşte şi mai profund, pe măsură ce înaintează în vârstă.
Leii care nu-şi depistează vâna creativă se mul­ţu­mesc să ajungă importanţi, prin asocierea cu per­soane cunoscute care să cultive o viaţă mondenă superficială. Aceştia ajung să se plafoneze, pentru că nu s-au preocupat de explorarea propriului po­ten­­ţial. La această din urmă tipologie leonină pot să apară depresii cu debut brusc, care ar trebui tra­tate cu toată seriozitatea, de îndată ce încep să se manifeste.

Remediile din fitoterapie

Heliotropul (Heliotropis europaeum), supra­nu­mit şi vanilia sălbatică, este o plantă cunoscută în primul rând pentru calităţile sale aromatice, dar cea­iul are, pe lângă un miros plăcut, şi proprietăţi diu­retice, permiţând eliminarea lichidelor reţinute în ţesut. Planta stimulează de asemenea circulaţia, aju­tând astfel la eliminarea toxinelor din corp.
Angelica (Angelica archangelica), supranumită şi planta îngerilor, era adesea plantată în curţile mânăstirilor. Legendele spun că însuşi arhanghelul Mihail i s-ar fi arătat unui om evla­vios, în perioada Evului Mediu, în tim­­pul unei epidemii de ciumă, iar planta i-ar fi indicat-o ca remediu. În Ardeal cir­culă o legendă asemă­nă­toare, potrivit căreia Pin­tea haiducul obiş­nuia să bea pălincă amestecată cu angelică, pentru a fi ferit de ciumă şi holeră. Prin­tre multiplele efecte ale plantei, cel de tonic car­diac şi calmant al aritmiilor cardiace face ca an­gelica să fie un bun pro­tec­tor al inimii Leului. Sunt de notat, de asemenea, multiplele efecte po­zitive pe care angelica le are asu­pra sistemului nervos.
Dafinul (Laurus nobilis) poa­te fi folosit de asemenea pen­tru tratarea stărilor de de­pre­sie sau nervozitate, sub formă de infuzie. Şi în afecţiunile gastrice, infuzia de dafin este recomandată. Pentru durerile reumatismale de care Leul su­feră adesea, este indicată crema pe bază de ulei esenţial de dafin.
Lavanda (Lavandula) este cunoscută în primul rând pentru puternicul sau efect calmant, care duce la un somn profund. Durerile puternice de cap pot trece dacă masăm tâmplele cu puţin ulei esenţial de lavandă. Durerile musculare pot ceda la masajul cu unguente pe bază de levănţică.

Regimul alimentar

LEUL şi sănătatea
 
Evident că uleiul de floarea-soarelui nu ar trebui să lipsească din alimentaţia Leului. Seminţele, cru­de sau prăjite, contribuie şi ele la menţinerea stării sale de sănătate, fiind un binevenit lubrifiant gene­ral, capabil să contracareze uscăciunea provocată în or­ganism de căldura solară, specifică zodiei. Ver­de­ţurile cu un înalt conţinut în fier, cum ar fi, de exem­plu, urzica, previn problemele legate de cir­culaţia sângelui şi de anemie. Mierea cea aurie ar fi bine să fie principalul îndulcitor (dar nu adăugată în băuturi când acestea sunt fierbinţi, altfel devine toxică). Pentru majoritatea zodiilor, o die­tă lacto-vegetariană este de preferat uneia ce con­ţine carne, dar "supremul prădător" nu se prea sim­te sătul fără o bucată de carne în farfurie. Ore­zul, aliment com­plet, îi face bine atunci când do­reş­te să se deto­xi­fieze, în urma ocazionalelor excese.
Dintre condimente, îi recomandăm şofranul cel scump (că Leului nu-i priesc, prin definiţie, lucru­rile ieftine) precum şi rozmarinul. Produsele din grâu, considerat un produs alimentar solar, nu ar tre­bui să fie excluse nici măcar din dieta foto­mo­delelor născute în zodia Leu. Fructele care-i priesc Leului sunt cele pârguite direct de lumina Soarelui, nu cele ce se dezvoltă în lumina artificială a sola­rii­lor.

Pietre preţioase şi semipreţioase

Istoric vorbind, egiptenii şi grecii asociau sma­ral­dul şi granatul cu energia solară, în timp ce bi­zan­tinii au păstrat smaraldul şi au înlăturat granatul, înlocuindu-l cu olivina. În cultura ebraică, Leului îi era alăturat carneolul. În Evul Mediu, onixul şi sar­donixul erau considerate pietrele potrivite pentru nativii din Leu, în timp ce astrologia modernă asi­milează topazul cel translucid şi diamantul (împărţit cu Capricornul) cu energia solară a Leului.
Şi acum, că le ştiţi pe toate, noi vă urăm "Să­nătate!".
 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu