marți, 31 iulie 2018

RACUL şi sănătatea

RACUL şi sănătatea

RACUL şi sănătatea
 
În trecut

În anumite culturi, Luna este considerată ca fiind mama Pământ (în ciuda faptului că odrasla a de­păşit-o cu mult în dimensiuni) dar, ca o mamă gri­julie, ea continuă să se rotească în jurul vlăsta­ru­lui său. Ea este considerată consoarta Soarelui, care întruchipează autoritatea paternă. Pentru noi, cei care sălăşluim pe Pământ, Luna şi Soa­rele sunt cele mai importante corpuri cereşti: Soa­rele, sim­bo­lul principiului masculin, şi Luna, repre­zen­tanta principiului feminin. Tot din această pers­pectivă, cea pământească, discul lunar şi cel solar sunt de aproape aceeaşi mărime, acesta din urmă fiind cu puţin mai mare decât primul. Se spune că diferenţa în mărimea discurilor descrie raportul ideal între bărbat şi femeie. Luna a fost venerată încă din ve­chime pentru capacitatea ei de a mate­ria­liza o mul­ţime de fenomene terestre, inclusiv cor­pul omenesc.
În astrologia cabalistică, semnul feminin, noc­turn, de apă al Racului, este descris după cum ur­mează:
- Aspectul general: braţele şi picioarele bine dez­voltate, o frunte impunătoare, dinţii depărtaţi, poate avea anumite probleme legate de simţul au­zului ori de vorbire; o persoană care se bucură de mult respect şi care iubeşte umanitatea.
Primul decan (primele zece zile ale zodiei): în­zestrat cu un fizic atrăgător, cu ochii adânciţi în orbite, nări alungite şi umeri laţi; va avea un suflet bun şi numeroşi prieteni; când este nevoie, ştie să ocolească regulile.
Al doilea decan (următoarele zece zile): va fi mai degrabă scund, cu tenul îmbujorat, toate fiinţele îl vor îndrăgi.
Al treilea decan (ultimele zece zile ale zodiei): scund şi îndesat, cu stomacul şi abdomenul mari, pleoape cu gene dese; dispune de multă forţă fizică dar este cineva care suferă în singurătate şi este pre­dispus la atacuri de cord.
Controlează: pieptul, glandele mamare, zona car­diacă, coastele, splina şi plămânii.
Boli: toate afecţiunile legate de zonele (cor­pului) şi organele controlate.

Racul în astrologia modernă

Observaţiile făcute de ştiinţa contemporană au venit să verifice că, în cazul Lunii, "toate-s vechi şi nouă-s toate", adică, faptul că mareele, ritmurile de creştere a plantelor, periodicitatea funcţiilor cor­pului animalelor şi ale oamenilor sunt toate strâns legate de fazele Lunii, de creşterea şi descreş­terea Doamnei Nopţii. Poate cel mai semnificativ exem­plu în acest sens este racul, atât de sensibil la fazele Lunii, încât dacă este pescuit pe Lună plină, este cam cu o treime mai greu decât dacă ar fi pescuit la Lună nouă. Ciclul menstrual ideal este cel care se produce la circa 28 de zile, perioada necesară Lunii pentru a străbate toate semnele zodiacale. Cele mai multe naşteri se petrec, sta­tistic, în preajma Lunii pline. Părul, unghiile sunt în sincronicitate cu etapele prin care trece astrul noc­turn. Aceste lucruri erau cunoscute din ve­chime la noi, la tibetani şi în majoritatea cultu­rilor anglo-saxone. În Anglia şi în Statele Unite, de exemplu, se publică şi acum în fiecare an "Almanahul fermierului", care indică perioadele potrivite pentru însămânţare, plivire, pescuit etc. La fel se întâmplă în Germania şi în Austria. Luna guvernează ciclurile vieţii noastre de zi cu zi şi pe cele de creştere şi descreştere a corpului, influenţa ei este nespus de mare atât asupra cor­pului, cât şi a psihicului. Stările emoţionale prin care trecem la Lună nouă, când suntem de regulă abătuţi şi ne străduim să lăsăm în urmă lucrurile care nu ne mai exprimă (Luna nouă este ideală, de exemplu, pentru a ne detaşa de proastele de­prin­deri), se deosebesc radical de starea de bucurie şi împlinire pe care ne-o poate inspira Luna plină. Pe Lună plină, ne vine uşor să ne mărturisim senti­men­tele (ba chiar ne vine greu să NU le ma­ni­festăm) şi avem energia necesară de a duce la bun sfârşit proiectele începute după Lună nouă. Nu avem ne­voie de manuale savante pentru a constata realitatea influenţei lunare, pentru că, dacă ştim despre ce este vorba, o simţim pe pielea noastră.
Pornind de la exemplul cel mai concret cu pu­tinţă, racul cu "r" mic, putem extrapola la Racul cu "r" mare, care este mult mai bine acordat la eta­pele prin care trece Luna şi are capacitatea de a intra în re­zonanţă cu ritmurile naturii într-o măsură sen­sibil mai mare decât celelalte zodii. Nativii din Rac sunt de asemenea conştienţi în mod ne­mijlocit de felul în care func­ţio­nează propriul lor corp şi, prin ex­tensie, cor­pul altora. De aceea, Ra­cul, indi­fer­ent de sex, este Mama, cea care nu are nevoie de cineva care să îi ex­pli­ce ce se în­tâmplă cu copilul ei. Ea îl înţelege ins­tinc­tiv, îi înţelege re­ac­ţiile corporale şi cele emoţionale mai bine decât o pot face mulţi spe­cialişti.

Tipul de vitalitate şi morfologia Racului

RACUL şi sănătatea
 
Pe când astrologia tradiţională ne prezintă un Rac mai degrabă ro­tofei, în decursul timpului s-au sta­bilit două tipuri de conformaţii spe­cifice zodiei. Primul, mai rar întâlnit, este subţiratic, înăltuţ, mai molatic, cu tenul palid. Tipul pre­dominant însă, aşa-numitul tip lu­nar, este caracterizat de linii curbe şi de o tendinţă de reţinere a apei. Buzele sunt de obicei pline, faţa rotunjită, arcadele trase uşor, iar nasul mic. Femeile cărora liniile un­du­itoare le stau bine, prin natura feminităţii lor, sunt avan­ta­jate de acest tip de con­formaţie mai mult decât băr­baţii zodiei. Trăsăturile pot fi delicate sau estom­pate, ceea ce poate conferi chi­pului lor un aer co­pilăros, mai ales când este aso­ciat cu acea privire vi­sătoare, pierdută departe şi blândă, care îi carac­te­rizează pe cei mai mulţi dintre nativii zodiei. Frun­tea înaltă şi bombată poate sublinia aspectul ju­venil. Rareori se găsesc, însă, toate aceste caracte­ristici cumulate la o singură persoană. Mersul Ra­cului este de obicei un mers liniştit, mersul omului cufundat în gânduri, frămân­tat în per­manenţă de valuri de emoţii, pe care rit­mici­tatea mişcării le do­mo­leşte. Mersul pe jos este terapie pură pentru Raci, tocmai pentru că le permite să-şi asimileze bo­gata paletă de emoţii şi să şi le pună în perspectivă. Felul în care se mişcă Racul tipic reflectă un soi de relaxare, de fluiditate - mişcările sunt rareori bruşte sau sacadate. Din acest motiv, oa­menii acceptă cu uşurinţă prezenţa Racului în mijlocul lor, pentru că gestica şi mimica lor este com­plet lipsită de agre­sivitate. Oricât ar fi de sofis­ti­caţi, Racii emană sim­plitate şi omenie. Strân­gerea lor de mână transmite această onestitate şi direc­ti­tudine. La urma urmei, Racul este semnul familiei şi, într-un mod mai mult sau mai puţin conştient, ori­ce Rac se simte legat de marea familie a uma­nităţii.

Predispoziţii legate de sănătate pentru cei cu ascendentul în Rac

Pentru chestiunile legate direct de sănătate, ascendentul într-un semn anume ne dă informaţii valoroase. Când acesta se găseşte în zodia Racului, e cazul să privim înapoi, dacă avem de-a face cu un adult, la bolile copilăriei, pentru că mulţi dintre ei suferă în acea perioadă de probleme legate de di­gestie şi de nutriţie. Asta, pentru că stomacul şi hra­na sunt legate în mod explicit de zodia Racului, la fel şi copilăria mică (prin copilărie mică înţele­gând pe­rioada de până la şapte ani). Este posibil ca bolile adultului cu ascendentul în Rac să fie urmare a acestor afecţiuni, a căror bază a constituit-o un regim alimentar nepotrivit în primii ani ai vieţii. La asta ne gândim mai ales dacă aceste persoane se plâng de gastrite, crampe sto­ma­cale sau dureri de stomac cu cauze greu de depistat. Bo­lile de stomac sunt mult mai uşor de prevenit decât de tratat. Sunt două reguli de aur care îi feresc de complicaţii pe cei cu acest tip de predispoziţi. Pri­ma regulă este ca fiecare dintre îmbucături să fie mestecată până când devine pastă, deoa­re­ce, lucru astăzi rar men­ţionat, jumătate din digestie se produce în cavitatea bu­cală, cu ajutorul glandelor salivare. Regula numărul doi se referă la mâncatul stând jos. Poziţia aşezat permite sto­macului să fie relaxat, să primească şi să prelucreze mân­ca­rea ingerată. Respectarea lor ga­ran­tează că aceste afecţiuni nu se vor manifesta, cel puţin nu în forma lor gravă.

Bolile cele mai frecvente

În copilărie, mai ales, mulţi Raci pot suferi de anemie dacă regimul alimentar nu este suficient de bogat în fier. De altfel, carenţele de mi­ne­rale sau vitamine apar des nu nu­mai la copii, motiv pentru care ar trebui să aibă grijă să le prevină. Afecţiunile sto­ma­cului, începând cu dispepsia şi terminând cu ulcerul, ar trebui pre­ve­nite, iar dacă totuşi apar, ar trebui tra­tate cu răbdare, până la eradicarea cauzei. Retenţia de lichide în ţesuturi, care se produce cel mai adesea înainte de Luna plină, poate duce la o serie de com­plicaţii, de la banala celulită, care nu e o boală pro­priu-zisă, şi până la umflarea membrelor şi a ab­domenului, ca urmare a unei vezici slabe. In­conti­nenţa urinară este, de asemenea, o afecţiune des întâlnită. Multe dintre femeile zodiei suferă de sin­dromul tensiunii premenstruale, când sânii se în­tăresc peste măsură şi devin dureroşi. Ochiul stâng este considerat a fi guvernat de Rac, în astrologia tradiţională, deci vederea ar trebui protejată. Partea inferioară a plămânilor este o altă zonă sensibilă pen­tru Rac, motiv pentru care ar trebui să se fe­reas­că cu stricteţe de frigul umed.

Influenţa Lunii

RACUL şi sănătatea
 
Magica Lună, cea care dirijează forţele ce ope­rează în natură, deci şi cele corporale, ale omu­lui, îşi lasă cel mai apăsat amprenta asupra Ra­cului. Funcţiile organismului influenţate cu prio­ritate de Lună sunt în general cele însoţite de pre­fixul "hi­po". Luna determină deci funcţionarea înce­tinită ("hipo") a tiroidei, hipofizei şi ti­mu­sului, mai ales a acestei din urmă glande, care joacă un rol esenţial atât în procesul de creştere, cât şi în men­ţi­nerea imunităţii. Luna determină pro­ce­sele de se­cre­ţie şi de asimilare ale organis­mului, dar şi fenomenul re­pro­ducerii şi fe­cunditatea, proce­sul fecundării, are influenţă asu­pra uterului şi, în par­te, a ovarelor.

Remediile homeopatice asociate cu Luna

În cazul Lunii, există trei tipuri de remedii ho­meopatice de bază. Se­le­nium, Bellis Perennis, Bovista, Kali Car­bo­nicum, Sepia, Natrium Sulfuricum, Thuya, Ara­nea, Diadema, Folliculinul şi Raze de Lună sunt remedii de tip general.
Fenomenul Lunii noi este pus în legătură cu Cuprum, Cina Causticum şi Silicea.
Luna plină se consideră a intra în rezonanţă cu Antimonium Crudum şi Calcarea Carbonica.
Metalul care corespunde energiilor lunare este argintul, cel ale cărui proprietăţi liniştitoare îl ajută pe Rac să-şi depăşească mai uşor emoţiile.

Sănătatea mentală

Timp de aproape 28 de zile, Luna ne prezintă câte un alt chip în fiecare seară. La fel se întâmplă şi cu Racul, care în fiecare zi ne poate întâmpina cu o stare distinctă. De unde şi reputaţia sa, de a fi un semn capricios. Dar după 27 de zile şi 7 ore, ciclul se repetă şi, dacă observăm acest ritm, reuşim să ve­­dem că Racul este, de fapt... constant. Luna, stă­pâna Racului, reprezintă feminitatea, maternitatea, iar statistic vorbind, femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii. S-a găsit şi o explicaţie a acestui fenomen: femeilor le vine mai uşor să-şi manifeste emoţiile, pe când bărbaţii, prin natura lor şi prin educaţie, sunt îndemnaţi să-şi controleze ieşirile senti­men­ta­le. Concluzia? E bine ca noi, toţi, femei sau bărbaţi deopotrivă, să învăţăm să ne descărcăm periodic emo­ţional. Despre Racul cel sensibil, ancorat în tre­cut şi legat de familie, de tradiţii, de ţară, se spune că "îşi visează viaţa şi îşi trăieşte visul". Echilibrul şi forţa şi le trage din trăirile mereu reînnoite, cons­tanţa în ataşamente şi plăcerea reală de a socializa.

Remediile din fitoterapie

Pelinul negru (Artemisia vulgaris) poate fi uti­lizat nu doar în combaterea anemiei, de care pot fi afectaţi micuţii Raci, ci şi pentru rezolvarea unor probleme digestive, cum ar fi gastritele hipoacide, enterite, stări de greaţă sau balonare.
Murul sălbatic (Murus fructicosus), sub formă de suc sau infuzie din frunze, coajă sau rădăcină, le poate fi de folos Racilor atunci când suferă de dia­ree, dizenterie, anumite probleme pulmonare şi in­flamaţie. În plus, este un tonic general.
Irisul multicolor (Iris versicolor), folosit şi ca plantă ornamentală dar şi în homeopatie, are o serie de proprietăţi diuretice şi antiseptice. Amerindienii foloseau sucul de plantă pentru tratarea rănilor. Rădăcinile plantei constituie un remediu natural împotriva constipaţiei.
Nufărul galben (Nufar luteus) are remar­cabile efecte astringente şi cicatrizante. Din rizomi se face o pulbere, un fel de făină, care acţionează efi­cient în tratarea unor afecţiuni ale pielii. Infuzia ob­ţi­nută din petalele de nufăr galben reglează ac­ti­vi­tatea intes­tinală. Proprietăţile antibacteriene ale plan­tei sunt remarcabile, reuşind să inhibe până şi creş­te­rea bacteriilor rezistente la antibiotice şi spori, pre­cum şi a fungilor patogeni, ca, de exem­plu, Candida.

Regimul alimentar

RACUL şi sănătatea
 
Cele două semne zodiacale strâns legate de hra­nă şi cu talent înnăscut la gătit sunt Taurul şi Racul. Pen­tru a face o distincţie, să spunem că Racul are gus­turi mai... franţuzite. Îi plac mâncărurile sofisti­ca­te, sosurile fine, gusturile elaborate. Gur­man­dului Rac îi face plăcere să gătească pentru cei dragi, iar dacă se decide să treacă la pro­fesionism, s-ar putea să ajungă pro­prietarul unui res­taurant cu stele Michelin. Cum ma­jo­ritatea Racilor au şi o slăbiciune pen­tru dulciuri, e nevoie să-şi supra­ve­ghe­ze dieta. O metodă efi­cientă de a nu mânca de foame, ci de plăcere, ar fi să bea un ceai verde sau de ia­so­mie, cam la o ju­mătate de oră înainte de o masă con­sistentă, să nu bea ni­mic în timpul mesei şi să bea un al doi­lea ceai, digestiv, la o ju­mă­tate de oră cel puţin după masă. Un ceai digestiv parfumat şi eficient este cel din petale de flori portocal, numit, pentru efectul său şi "cafea albă".
Fiecare zodie are o serie de alimente care îi pri­esc în mod deosebit. În cazul Racului, din regimul alimentar n-ar trebui să lipsească laptele şi lactatele. În copilărie, sucul din urzică opărită, nu fiartă, cu câteva picături de lămâie, previne anemia. Sfecla roşie are un efect similar. Legumele cu un înalt con­ţinut de apă, cum ar fi varza şi napul, le fac de ase­me­nea bine. Tarhonul, cel doldora de mi­ne­rale şi oli­go­ele­mente, este o plantă-condiment pe ca­re ar fi bine să o folosească des. Peştele îi face de ase­me­nea bine şi, într-o măsură mai mică, fructele de mare. Pentru că arţarul este un arbore asociat cu Ra­cul, mierea sau siropul de arţar le face mai bine de­cât convenţionalul zahăr, de care ar face bine să se fe­­rească, pentru că Racii care se lasă în voia pof­­tei de dulciuri nu sunt scutiţi de riscul dia­be­tului.

Aromoterapia

Nufărul nu este o plantă utilă Racului doar în fito­­terapie, ci are un efect bun asupra sa şi în aro­moterapie, cu aroma sa delicată, dar persistentă. Albul fiind culoarea Racului, e uşor de ghicit că florile albe sunt cele ale căror miresme îi plac şi îl remontează. Este vorba în primul rând de crinul alb, simbol al purităţii, dar şi despre trandafirul alb. Narcisele albe au un efect tonic şi fortifiant asupra nativilor zodiei, la fel ca şi verbena. Salvia albă îl ajută să se concentreze şi să depăşească momentele de mare solicitare emoţională.

Pietre preţioase şi semipreţioase

Pornind probabil de la culoarea albă, asociată cu Luna şi Racul, egiptenii şi grecii recomandau nati­vilor zodiei să poarte calcedonie, o varietate de cuarţ care se găseşte cel mai des în nuanţe de alb- albăstrui, gri, rar în alte nuanţe.
Bizantinii credeau că preţiosul diamant ar ex­prima mai bine însuşirile semnului zodiacal, în timp ce evreii atribuiau onixul acestei zodii, alegere pe care puţini astrologi ar valida-o azi, deoarece onixul se găseşte adesea în varianta nea­gră, culoare ne­potrivită Racului. Există însă şi sub for­mă incoloră sau albă, şi poate fi purtat de Racii care îl simt ca fiind potrivit pentru ei.
Astrologia medievală făcea legătura dintre rubin şi carneol şi însuşirile Racului. În astrologia modernă, majoritatea autorilor sunt de acord că pia­tra lunii dar mai ales perla cea gri-argintie, năs­cută în sânul mării (marea e guvernată de Rac), exprimă energia acestui semn sensibil de apă.
Şi acum, că le ştiţi pe toate, noi vă urăm: "Sănă­tate!"
 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu