marți, 31 iulie 2018

Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare

Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare

Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
- Fiecare zodie îşi are punctele ei forte şi punctele ei slabe. Pentru a obţine cât mai mult de la ele, astrologii ne învaţă cum să procedăm -

BERBEC
(21 martie - 21 aprilie)
Un moral de fier


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Viaţa dvs. are un ritm ne­bunesc, dar reuşiţi să vă des­cur­caţi graţie mo­ra­lului de fier. Tonice, con­su­maţi un ma­­xi­mum de ener­gie, ceea ce vă ajută - dacă sun­teţi pli­nuţe - să mai daţi jos din kilo­grame. Aţi învăţat să vă ali­men­taţi în mod re­zo­nabil: un mare pas îna­inte, având în vedere tem­pe­ramentul dvs. ex­cesiv.
FORMA FIZICĂ. Optaţi pentru sportul de rezistenţă (mers pe jos, bi­cicletă). Faceţi stretching sau yoga. Înainte de-a vă scula din pat, întindeţi bine vârfurile picioarelor pentru a lăsa energia să urce. Aşezaţi-vă, apoi, pe marginea patului, ridi­caţi braţele şi răsuciţi capul în ambele sensuri. La sfâr­şit, ridicaţi-vă în picioare, fără să vă precipitaţi.
FRUMUSEŢE. Roşul vă subliniază şarmul. Pentru buze şi unghii ale­geţi nuanţe blânde. Purtaţi taioare strânse pe talie şi tocuri înalte, pentru că celor născute în zodia dvs. le place să vadă departe!
SĂNĂTATE. Fructe. Cireşele şi fructele roşii sunt cele mai potrivite. Dimineaţa, un suc de portocale şi la prânz, unul de roşii vă vor da un plus de tonus. Legume. Fasolea uscată (colorată), fiar­tă şi frecată cu puţin caşcaval ras, este deli­cioasă. De asemenea, spanacul şi varza roşie vă fac foarte bine. Şi nu uitaţi usturoiul şi cea­pa, care ameliorează circulaţia sân­gelui.

Reţeta succesului
Evitaţi enervarea. Dimineaţa, pentru a vă pregăti în linişte, treziţi-vă cu 5 minute mai devreme. Dacă sunteţi obo­site, îmbrăcaţi-vă în roşu, este o culoare tonifiantă. Şi pentru a vă tempera firea impulsivă, asociaţi roşul cu puţin verde (un fular, o broşă).


TAUR
(22 aprilie - 21 mai)
Digestia sub control


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Sunteţi cerebrale. Vă cu­noaş­teţi atât de bi­ne, încât intraţi la regim în mo­­mentul po­trivit. Dacă punctul dvs. sensibil este gâtul, emoţiile dvs. se fac sim­­ţite prin dureri de stomac. Fiţi atente, de ase­menea, la balonări şi la problemele digestive.
FORMA FIZICĂ. Fiind zodie de pământ, pi­cioarele dvs. merită în­gri­jiri regulate. Aşezaţi-vă pe un scaun, cu picioarele pe podea şi ridicaţi călcâiele, sprijinindu-vă pe vâr­furi. Aceste mişcări favorizează circulaţia sângelui de la picioare spre inimă. Repetaţi exerciţiul.
FRUMUSEŢE. Bărbaţii vă găsesc frumoase, chiar dacă nu în­drăznesc să v-o spună. Alegeţi culori pă­­mân­tii: maro, ocru, kaki sau bej. A­vând o fru­museţe sen­zua­lă, este bine să folo­siţi pen­tru bu­ze o nuanţă în­chisă de ro­şu, iar pentru ochi nuanţe mai temperate.
SĂNĂTATE. Fructe. Sunteţi adevărate gur­man­de. Pentru a rezista ten­ta­ţiei, mâncaţi mere şi pere. O cură de cireşe - în sezon - vă aju­tă să aveţi o mină bună. Legume. Aveţi mână liberă la le­gu­me. O dată la două săp­tă­mâni, beţi o fiertură de praz, pen­tru eli­minarea to­­xi­ne­lor. Obiş­nu­i­ţi-vă să con­­su­maţi le­gu­mele reci, cu un strop de ulei de măs­li­ne. Ca antreu, mân­­caţi sfec­lă ro­­şie.

Reţeta succesului
La dvs., pielea este capitalul fru­museţii. Îngri­jiţi-o şi oferiţi-vă şe­­dinţe de masaj. Profitaţi de aces­te momente de destindere pentru a vă deschide, vorbind des­­pre dvs., pentru că aveţi ten­dinţa de a fi prea pudice. Gân­diţi mai puţin şi nu în­cer­caţi să găsiţi un sens pen­tru toate acţiunile dvs.


GEMENI
(22 mai - 21 iunie)
Aeriene şi senzuale


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Îndrăgostite de para­do­xuri, produceţi agitaţie pu­nând inimile pe piste greşite. Blonde ca Marilyn Monroe sau brune ca Monica Belucci, vă pla­ce schim­barea. Austeră sau sexy, ele­ganţa dvs. este înnăscută. Dar nu sun­teţi chiar atât de na­tu­­rale cum se pare, iar cu­vin­tele dvs. sunt studiate.
FORMA FIZICĂ. Zodie de aer, ar trebui să lu­craţi pen­tru ţinuta bus­­tului. A­pro­­­piaţi pal­mele şi apă­sa­ţi-le una de alta, res­­pi­rând. În poziţie de drepţi, cu pi­cioa­rele în­tinse, aple­caţi-vă îna­inte, spre vârful pi­cioa­relor, după ca­re reveniţi cu spa­tele întins, dar nu cambrat. Săritul cu coarda sau aler­gatul cu paşi mici favori­zează respiraţia.
FRUMUSEŢE. Fiţi natu­rale. Pentru ocazii spe­cia­le, aplicaţi mascara pe gene şi subliniaţi conturul bu­zelor cu creion roşu. Ma­terialele fluide, aeriene, precum mu­selina, vă vor în­soţi toate mişcările, iar mătasea vă va scoate în evidenţă umerii.
SĂNĂTATE. Fructe. Fructele îmbibate de soare - de exemplu man­go - vă redau su­râsul. Grapefruitul roz vă energi­zează. Legume. O salată de porumb, ardei gras sau castravete, cu orez sau grâu, constituie o mâncare ener­gi­zantă. Mâncaţi năs­turel, păpădie sau frunze de ridichi pen­tru vitaminele şi sărurile minerale pe care le conţin.

Reţeta succesului
Atuul dvs. major este capacitatea de recuperare. În­con­juraţi-vă de prieteni care vor declanşa râsul şi admi­ra­ţia de care aveţi nevoie pentru a iubi. Nu vă jucaţi cu re­gi­mu­rile yoyo.


RAC
(22 iunie - 22 iulie)
Sensibile şi misterioase


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Luna, semnul zo­diacal al ma­ter­nităţii, vă re­tri­mi­te în co­pilărie. La dvs., orice pro­blemă cro­nică de să­nă­tate îşi are ori­ginile într-o de­re­glare mai ve­che. Luna pro­­duce an­goase. Do­mină di­gestia şi se­xuali­tatea. Creaţia es­te îm­părăţia ei, cu con­diţia ca ima­ginaţia dvs. să ştie cum să o ex­pri­me.
FORMA FIZICĂ. Pentru a scăpa de an­goase: postaţi-vă în faţa oglinzii şi ros­tiţi un sunet (de ex. "aum"). Că­uta­ţi-l în interiorul dvs., du­pă care exe­cu­taţi exer­ciţii tră­gând şi sco­ţând în afară - alternativ - burta. Şi pro­nun­ţând în continuare su­ne­­tul ales.
FRUMUSEŢE. Fiind în­dră­gos­­tite, ra­diaţi. Culorile pastel vă conferă graţie, dar fiţi mai în­drăzneţe când vă ma­chiaţi. Gân­diţi-vă la de­­talii: accesoriile şi bi­ju­teriile scot în evi­den­­ţă faţa dvs. as­cun­să. Înce­peţi zi­ua cu un duş bun, ter­minat cu un jet de apă rece pe pi­cioare.
SĂNĂTATE. Fructe. Beţi dimineaţa un suc de portocale, peste care turnaţi o cantitate dublă de suc de morcovi. Pentru ca­ro­ten, o sursă de vita­mi­na A. Legume. Punctul dvs. slab este digestia. Optaţi pentru legumele fier­te şi mes­te­caţi bine alimentele. Lăsaţi castraveţii tăiaţi să se scurgă, înainte de a-i mânca. Pu­teţi folosi cas­tra­ve­ţii şi extern, ca mască pentru închi­de­rea porilor, dacă aveţi te­nul gras. Mixaţi miezul, adău­gaţi 2 linguri de lap­te sau de smântână şi ţineţi-l pe faţă circa 10 minute.

Reţeta succesului
Somnul înlătură grijile şi angoasa. Dacă se lasă aş­tep­tat, ţineţi o cură cu tinctură de sunătoare şi păducel. În timpul regi­mu­lui de slăbit, odih­niţi-vă după-amiaza, măcar de două ori pe săptămână. Mai puţin stresate, îl veţi regăsi pe Mor­feu cu plă­cere.


LEU
(23 iulie - 22 august)
Feminine şi pasionale


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Refuzând mediocri­ta­tea şi neglijenţa, apa­ri­ţiile dvs. sunt întot­dea­una fără cu­sur. Tru­pul dvs. este la fel de pre­ţios ca aurul pe care-l purtaţi la gât. Sunteţi mereu dispuse să în­cercaţi ultimele pro­duse cos­me­tice.
FORMA FIZICĂ. Dimineaţa, strângeţi pumnii şi loviţi-vă uşor de sus în jos. Desfaceţi braţele şi exe­cutaţi mici mişcări circulare. Relaxaţi-vă şi repetaţi exerciţiul de trei ori. Înotul este excelent pentru res­piraţie. Învăţaţi, de ase­menea, să expiraţi şi să ins­piraţi umflând abdomenul.
FRUMUSEŢE. N-aveţi nevoie de mare lucru pentru a vă pune în valoare. Utilizaţi un fond de ten uşor colorat. Nu ezitaţi să purtaţi tocuri înalte care vă scot în evidenţă alura. De altfel, dvs. vă alegeţi îm­brăcămintea în func­ţie de pantofi. Nu numai ma­terialele, ci şi stilul dvs. nu se demodează niciodată.
SĂNĂTATE. Fructe. Prune, corcoduşe, ren­glo­te... sunt fruc­tele cu care pre­pa­raţi tarte, dar şi conserve. Fructele cu sâmburi, precum caisele şi piersicile, pot fi utilizate în cure de 3 sau 4 zile. Legume. Foarte digest, dovlea­cul se consumă sub formă de supă, dulceaţă sau în tarte. Fasolea albă sau verde, gătită cu ulei de floarea-soarelui, agre­men­tează carnea roşie. O cură cu lăptişor de matcă sau cu magneziu se impune din când în când.

Reţeta succesului
Înainte de a începe un regim, întrebaţi-vă dacă îl faceţi pentru dvs. însevă sau pentru ceilalţi. Pro­blema este să vă simţiţi bine în propria piele. Trupul dvs. vă aparţine: cu cât vă veţi cunoaşte mai bine, cu-atât mai uşor vă veţi menţine în formă.


FECIOARĂ
(23 august - 22 septembrie)
Între cumpătare şi exces


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Perfecţioniste, aspectul dvs. este întotdeauna im­pe­ca­bil. Este, de altfel, reflexul unei lipse de în­credere în dvs.: vă îndoiţi de şarmul dvs. De aceea, în­ce­peţi prin a vă iubi şi veţi fi şi mai fru­moase...
FORMA FIZICĂ. Practicaţi un sport împreună cu prietenii, este util şi totodată agreabil: bad­ming­ton, volei pe plajă etc. Veţi a­pre­cia aceste întâlniri. Postaţi-vă în faţa oglinzii şi rotiţi-vă umerii înainte şi înapoi. După care faceţi câteva exer­ci­ţii pentru abdomen.
FRUMUSEŢE. Fiind o zodie de pământ, te­ra­piile cu apă vă fac foarte bine. Pen­tru ma­chiaj, în schimb, optaţi pen­tru ma­­ro şi brun închis. Înlocuiţi eter­nul pan­­ta­lon cu o rochie sexy şi veţi primi com­pli­men­te.
SĂNĂTATE. Fructe. Ron­ţăiţi mere, este ex­ce­lent pentru ma­xilare. Fo­losiţi-le, de asemenea, pen­tru tarte. Merele taie foa­mea, aşa că este bine să le lu­aţi la serviciu. Ames­tecaţi-le cu nuci în salate mixte. Fibrele in­so­lubile din mere şi acizii graşi din nuci combat co­lesterolul. Legume. Având intestine fra­gile, puteţi consuma orez cu mazăre, linte sau fasole uscată. Aceste trei legume vă vor îmbunătăţi digestia. Mân­caţi, de asemenea, ridichi negre sau fasole verde pentru a favoriza tran­zi­tul intestinal. În ceea ce pri­veşte prazul sau cea­­pa, mâncaţi-le reci, cu puţin ulei de măs­line.

Reţeta succesului
În ciuda unui aer senin, sunteţi ade­se­ori crispate, fiind­că aveţi tendinţa să interiorizaţi ab­so­lut tot. Ur­ma­­re: o creş­tere sau o scă­­dere în gre­utate. A­cordaţi-vă un răgaz şi re­flectaţi ce vă place la dvs. şi ce doriţi să mo­di­fi­caţi.


BALANŢĂ
(23 septembrie - 22 octombrie)
Seducătoare şi nesupuse


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Vreţi să seduceţi, fiind­că vă place să vă faceţi dorite. "Subjugaţi" timpul, nu pentru a-l opri în loc, ci pen­tru a profita de el la ma­xi­mum. Căci dacă gurile rele vă cri­tică tem­peramentul in­de­cis, ele uită că dvs. aveţi ta­lentul de a-i împinge pe cei­­lalţi să aleagă pentru dvs.... în sen­sul care vă convine cel mai mult.
FORMA FIZICĂ. V-ar plăcea să mergeţi cu bicicleta, cu condiţia să nu fiţi singure. Sunteţi convinse că vă puteţi menţine în for­mă amuzându-vă. Postaţi-vă în faţa oglinzii, ridicaţi un picior îndoit şi efectuaţi miş­cări circulare cu gamba. Schimbaţi piciorul şi repetaţi exerciţiul.
FRUMUSEŢE. Aveţi ceva de prinţesă care vă face să visaţi la rochii de culoarea timpului, a lunii şi a soarelui. Aveţi ochi pentru a descoperi veşminte unice, accesorii care să vă meta­mor­fozeze. O pudră invizibilă, o coafură nouă, posedaţi ba­gheta magică a frumuseţii.
SĂNĂTATE. Fructe. Mâncaţi dimineaţa o banană tăiată rondele garnisită cu miere. Continuaţi cu un bol cu cereale şi o să vă simţiţi pline de vioi­ciune. Pentru ten, ţineţi din când în când o cură de struguri. Legume. Mărarul (anasonul) este diuretic şi bun pen­tru vezică. Andivele fierte şi gratinate (cu şuncă) sunt - în acelaşi timp - hrănitoare şi digeste.

Reţeta succesului
Dacă vă apucaţi de o activitate sportivă, încercaţi s-o continuaţi regulat, pe tot parcursul anului, pentru a pro­fita de ea din plin. Vă veţi simţi mai destinse şi mai tonice. Este bine să începeţi un regim luni, dar dacă marţi v-aţi oprit, nu aş­teptaţi săptămâna următoare pentru a-l relua.

SCORPION
(23 octombrie - 22 noiembrie)
Fascinaţie cu orice preţ


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Conştiente de capacităţile dvs., vă place să trans­mi­teţi ceea ce ştiţi. Vă puneţi multe în­trebări în le­gă­tură cu dvs., dar într-un mod cons­tructiv, cu sco­pul de a vă cunoaşte mai bine. Pentru a vă pune la încercare, înce­peţi un re­gim, urmărind cât timp veţi fi în stare să-l res­pec­taţi...
FORMA FIZICĂ. Îno­taţi sau vâsliţi, pentru a vă solicita întreaga mus­cu­latură. Dar nu uitaţi relaxarea. Staţi în pi­cioa­re, cu mâi­ni­le pe şolduri şi răsuciţi bazinul spre dreapta şi spre stân­ga. Aplecaţi-vă apoi înainte, cu picioarele şi spatele bi­ne întinse, şi respiraţi.
FRUMUSEŢE. Blonde, un costum de culoare neagră vă va evi­denţia su­fletul pasional. Brunete, un taior roşu va fi sem­nătura pre­zenţei dvs. Zodia dvs. adoră dantela nea­gră şi pietrele pre­ţioase care vă influenţează mag­ne­tismul.
SĂNĂTATE. Fructe. Alune, nuci sau nuci de cocos - vă plac fructele cu coajă. Mig­da­lele sunt excelente pen­tru piele sub formă de ulei. Căp­şu­nile roşii şi dulci vă vor satisface gur­man­deria. Sub formă de mas­că, ele conferă te­nului o strălucire du­rabilă. La sfâr­şi­tul ve­rii, cu­le­geţi fructe de pădure şi fa­ceţi dul­cea­ţă. Legume. Le­gu­mele co­lorate vă tre­zesc sim­ţu­rile: veţi mân­ca cu plă­cere vinete, do­vle­cei şi gogoşari, cu toa­te so­su­rile posibile. Spa­nacul crud sub formă de sa­lată vă va feri de anemie şi vă va ajuta să arătaţi bine.

Reţeta succesului
Auziţi adeseori reflecţii, precum: "Eşti Scorpion, asta spu­ne tot". Acceptaţi să vă ară­taţi lipsurile sau părţile sla­be, scutindu-vă, astfel, de momentele de sin­gu­rătate. Veţi recunoaşte care sunt pri­etenii buni: cei care în perioadele sum­bre vă sunt alături pentru a vă ajuta să vă ridicaţi din nou.


SĂGETĂTOR
(23 noiembrie - 22 decembrie)
Optimiste şi energice


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Sunteţi capabile să eco­nomisiţi energie, fă­când pa­uze. Diplomate de obicei, vi se întâmplă să lansaţi re­flec­ţii aspre, fără motive apa­ren­te. Fericirea dvs. se hră­neşte cu op­ti­mism şi exaltare. Lă­saţi-vă amuzate de un "clovn" în­dră­gostit, care să vă în­conjoare cu tan­dreţea lui.
FORMA FIZICĂ. Şoldurile şi coap­sele au nevoie de toată atenţia dvs.: mergeţi cu pas în­tins, oriunde v-aţi afla. Di­mi­nea­ţa, cul­ca­ţi-vă pe bur­tă şi con­tractaţi muş­chii fe­sieri pentru a-i în­tări. În picioare, îndoiţi ge­nun­chii şi reveniţi în po­ziţia iniţială, de 10 ori.
FRUMUSEŢE. Păreţi complet sa­tis­­fă­cu­te. Pe chi­pul dvs. se re­­găsesc - con­comitent - fe­me­­­ia, soţia, ma­ma şi fetiţa. Mâi­nile dvs. vorbesc şi me­rită să le în­gri­jiţi cu creme pro­tec­toa­re. Dar for­ma dvs. se vede mai ales după păr. Hră­niţi-l, coafaţi-l, faceţi-vă şu­vi­ţe - blon­de sau roşcate, ele vă vor în­dulci trăsă­tu­ri­le.
SĂNĂTATE. Fructe. Îndrăgostite de natură, vă plac fructele pe care le puteţi culege plim­­bân­du-vă: afine, mure, frăguţe - sub toate formele (tarte, dul­ceaţă). Pe­pe­nele roşu, mai digest decât cel gal­ben, vă poate reconforta ficatul. Legume. Anghinarea este, de fapt, gar­da de corp a fi­ca­tului dvs., per­mi­ţân­du-vă să eliminaţi toxinele. O puteţi con­su­ma crudă, fiartă sau sub formă de ceai. La început vă va sur­prinde gustul ei amar, dar îi veţi simţi repede efectul be­nefic. Sparanghelul de sezon este o garnitură delicioasă, ca­re nu dăunează silue­tei, dacă-l preparaţi cu un sos vi­ne­gretă uşor.

Reţeta succesului
O stare uşoară de deprimare? Faceţi un tur de ma­ga­zine şi vă veţi reveni imediat. Sau o plimbare lungă, cu pi­cioa­rele goale, pe o plajă cu nisip fin. Dacă vă îngrijorează kilogra­mele, mergeţi cu bicicleta. Este utilă nu doar pentru picioare, ci pentru tot corpul.


CAPRICORN
(22 decembrie - 20 ianuarie)
Tenace şi ordonate


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Dezordinea vă înspăimântă, pentru că aveţi nevoie de repere. Schimbările de orice fel - loc, climă, serviciu, dragoste - vă produc angoase. Adevărata fire v-o arătaţi într-un cerc restrâns. Ştiţi să daţi sfaturi şi-i ascultaţi pe ceilalţi cu răbdare.
FORMA FIZICĂ. Dacă simţiţi nevoia să vă relaxaţi, luaţi o minge elas­tică şi apă­saţi-o cu degetele, schimbând me­reu mâna. Aşe­zate pe scaun, redresaţi-vă bustul trăgând ume­rii înapoi, fără să cam­braţi spatele, şi coborâţi, din nou, umerii, unul după altul.
FRUMUSEŢE. Puţin bej sau gri pe pleoape vă îndul­ceşte ex­pre­sia. Dezgoliţi, subtil, părţi ale spatelui sau ale pi­cioarelor. Veţi câştiga în sen­zua­li­tate şi veţi suscita dorinţa. Lan­ţurile şi brăţările con­feră miş­cărilor dvs. o oarecare sprin­te­neală ve­selă.
SĂNĂTATE. Fructe. Vă desfătaţi realmente cu dulceaţă şi fructe con­servate. Rabarbărul întăreşte stomacul şi alungă starea de irascibilitate. Gutuile nu se găsesc în toate ano­tim­pu­rile, dar aceste fructe, pre­pa­rate sub formă de peltea, vă regularizează in­tes­ti­nele. Legume. Legumele verzi vă sunt benefice: Broccoli, varza de Bruxelles, spa­nacul sunt nişte garnituri excelente. Folosiţi sucul aces­tor legume pentru a par­fuma carnea. Pre­­săraţi peste bucate pă­trunjel verde, foarte bogat în vi­ta­mina C, oli­go-elemente şi să­ruri minerale. Lu­­minează tenul!

Reţeta succesului
După nopţile agitate, nu aveţi o mină prea bună. Mergeţi pe jos şi ur­caţi pe mun­te. Picioarele dvs. vor apre­cia efortul de­pus. Când sun­teţi singure, profitaţi şi cân­taţi cu voce tare sau scoa­teţi câ­te-un strigăt: stresul dispare în na­tură. În caz de obo­­seală sau extenuare, mân­caţi un gălbenuş de ou ames­tecat cu miere.


VĂRSĂTOR
(21 ianuarie - 19 februarie)
De la seriozitate la fantezie


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Vă simţiţi unice, diferite. Şi chiar dacă nu vă plac nici rutina, nici regulile, sunteţi, to­tuşi, tra­di­ţio­naliste: idealul dvs. sunt căs­nicia şi o viaţă de fa­mi­lie stabilă, pen­tru a vă sa­tis­face nevoia de a fi pro­tejată.
FORMA FIZICĂ. Sunteţi atrase de sporturile tonice. Serile, sunteţi primele pe ringul de dans şi dansaţi până la ziuă. Pen­tru ca articulaţiile să fie mai mobile, faceţi exerciţii de rotaţie pentru încheietura mâinilor, a coatelor şi a umerilor. Con­tinuaţi cu gleznele şi coapsele.
FRUMUSEŢE. Bărbaţii cad pradă şarmului dvs. irezistibil. Dar nu vă jucaţi prea mult, pentru că s-ar putea să fie pe­riculos! Vă place să ieşiţi în evidenţă prin ţi­nute surprinzătoare, mariaje de ţesături di­ferite şi parfumuri masculine. Din călătoriile dvs. aduceţi bijuterii şi veşminte rare.
SĂNĂTATE. Fructe. Valoarea nutritivă a avocado-ului vă potoleşte nervo­zi­tatea. Consumaţi-l cu porumb sau pe pâine, cu puţin ulei de măs­­line. Desfătaţi-vă cu fructe exo­tice (fruc­tul pasiunii, papaya etc.). Legume. Dacă vă simţiţi de­pri­mate, mâncaţi legume uscate, soia, spanac sau linte, bogate în magneziu şi zinc. Pentru a vă remonta şi pentru a regăsi pofta de viaţă, ronţăiţi - la prânz - una sau două tulpini de ţelină. Veţi câştiga în dinamism.

Reţeta succesului
Decât să respectaţi mulţimea de termene înscrise în agendă, luaţi-vă mai bine o vacanţă, strecurând în bagajul dvs. câteva reţete originale.


PEŞTI
(20 februarie - 20 martie)
Intuitive şi fragile


Zodiacul succesului - Pentru doamne şi domnişoare
 
Pentru dvs. universul este un ocean pe care plutiţi. Fluide, aproape trans­pa­rente, lăsaţi în memorie o im­presie de lejeritate. Funcţionaţi conform riturilor şi ano­timpurilor care vă aparţin. Ceea ce vă ghidează este ins­tinctul dvs. şi navigaţi în mod intuitiv.
FORMA FIZICĂ. Vă simţiţi foarte bine în apă, dar aveţi picioare sen­si­bi­le. Evitaţi exerciţiile vio­lente. De 2-3 ori pe săptămână, seara, faceţi o baie la picioare - cu apă sărată, călduţă -, după care masaţi-vă fiecare deget în parte. Executaţi următorul exer­ciţiu: culcaţi-vă pe podea şi ridicaţi trunchiul, fără să forţaţi, încercând să atingeţi cu mâinile degetele de la picioare.
FRUMUSEŢE. Preferaţi stilul natural artificiilor de tot felul. Pentru a avea o piele frumoasă, o îngrijiţi cu multă con­ştiin­cio­zitate. Sub privirea complice a par­tenerului, vreţi să fiţi altele: vă îmbrăcaţi excen­tric, purtaţi perucă şi pantofi cu tocuri înalte.
SĂNĂTATE. Fructe. Pentru a vă limpezi vo­cea şi a fi în formă, beţi un suc de lă­mâ­ie, îndulcit cu pu­ţină miere. Dacă vi se face foame, ronţăiţi fructe us­cate, de pre­fe­rin­ţă ananas sau mere us­ca­te, cu ca­lorii mai pu­ţi­ne. Legume. Uşor de gă­­tit, orezul, grâ­ul sau po­rum­bul, îm­­pre­ună cu le­gumele verzi (fa­sole, bro­cco­li, spa­­­nac) sunt o gar­­ni­tură ex­ce­lentă pentru peş­tele făcut la grătar. Con­su­maţi cât mai mult peş­­te de mare, şi o da­tă pe săp­tă­mâ­nă, scoici sau stri­dii.

Reţeta succesului
Cuvintele sunt "în­cuiate" în inima dvs. ca perla în scoică. Şi totuşi, când puteţi să vă destăi­nuiţi unor per­­soane de încredere, vă sim­ţiţi eliberate. Nu le cereţi celorlalţi să ghi­cească tot. Pentru ca ei să vă devină com­pli­ci, tre­buie să le vor­biţi des­­pre dvs.
 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu