joi, 22 februarie 2018

Primăria Roman: precizări referitoare la constatările Curții de Conturi, în urma controlului efectuat în 2017

Primăria Roman: precizări referitoare la constatările Curții de Conturi, în urma controlului efectuat în 2017

precizariPrimăria municipiului Roman face următoarele precizări cu privire la auditul financiar al contului de execuție bugetară pe anul 2016 efectuat de Curtea de Conturi la Primăria municipiului Roman, efectuat în perioada 19 aprilie – 15 iunie 2017.
Conform sintezei rezultatelor acțiunii de audit desfășurate la U.A.T.M. Roman, publicată de Curtea de Conturi Neamț, în data de 20 februarie 2018, prejudiciile constatate sunt de 204.000 de lei.
Abaterile financiar-contabile sunt de 2.040.000 de lei, acestea fiind neconformități prezentate în raport, dar pentru care nu există dispunerea unor măsuri de recuperare a acestor sume. De exemplu, la suma de 928.715,61 lei – reprezentând ”achiziționarea unor studii și proiecte care, la data controlului, nu s-au materializat în obiective de investiții în folosul comunității locale” - Curtea de Conturi a dispus ca obiectivul de investiții pentru care au fost elaborate documentațiile să fie incluse în anul bugetar următor.
În ceea ce privește ”neinventarierea și neînregistrarea în evidența contabilă a unor aparate telefonice, constatate lipsă în gestiune, estimată la 19.756,21 lei”, acest aspect a fost remediat, fiind identificați utilizatorii telefoanelor, iar în cazul tabletelor achiziționate pentru consilierii locali – fiind prezentat procesul verbal de predare-primire, inclusiv lista de inventariere.
În ceea ce privește ”efectuarea de cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat cu servicii de telefonie mobilă, estimate la 85.989,38 lei”, Primăria municipiului Roman a atacat în instanță decizia de stabilire a prejudiciului, deoarece există persoane în instituție care au nevoie și de abonament voce, dar și de abonament date. Singura sumă recunoscută de administrație din totalul de la acest capitol se referă la faptul că pe unele abonamente s-au regăsit aplicații pentru servicii care nu au legătură cu locul de muncă, banii urmând a fi recuperați de la utilizatori.
În ceea ce privește ”efectuarea de plăți cu cheltuielile privind deplasările stabilite și acordate eronat, estimate la 24.702,35 lei”, Primăria municipiului Roman a arătat inspectorilor că este vorba de o cheltuială cu cazarea personalului din subordine care a mers la cursuri de perfecționare și nu este vorba de o cheltuială cu deplasările. Primăria municipiului Roman încheie contracte cu furnizorul de astfel de cursuri de perfecționare, însă inspectorii Curții de Conturi au constatat, în câteva cazuri, că funcționarii au fost cazați în camere de 4 stele, dar decontarea din bani publici se face pentru unități de cazare de maxim 3 stele, lucru pe care furnizorul de servicii de perfecționare nu l-a precizat. Din aceste motive, acest prejudiciu este contestat în instanță.
Curtea de Conturi a constat un prejudiciu de 35.228 lei pentru ”efectuarea de cheltuieli cu activitatea de control intern/managerial, nedeterminate de autorizările conținute de legi speciale și legile bugetare anuale”, fapt contestat în instanță deoarece Primăria municipiului Roman nu deține specialiști în acest domeniu, astfel încât a fost absolut necesară încheierea unui contract cu o persoană autorizată, implementarea controlului intern/managerial fiind o obligativitate impusă de lege.
În ceea ce privește ”efectuarea de cheltuieli cu alegerile parlamentare, nedeterminate de autorizările conținute de legi speciale și legile bugetare anuale, estimate la 3.775 lei”, facem precizarea că este vorba despre publicațiile comandate de Primăria municipiului Roman pentru alegeri, cheltuială care cade în sarcina Guvernului, prin Prefectura Neamț.
În ceea ce privește ”efectuarea de plăți cu acordarea de tichete sociale unor persoane care au realizat venituri peste plafonul stabilit”, rezultatul controlului a fost contestat, deoarece titularii tichetelor au obligația să comunice în timp util orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, însă circa 60 de persoane nu au făcut acest lucru, inspectorii Curții de Conturi având posibilitatea în 2017, să verifice la ANAF, veniturile persoanelor din 2016, constatându-se că unii beneficiari depășiseră plafonul din venituri obținute din arendă, premii, chirii, moșteniri etc. În ceea ce privește ”acordarea nejustificată de tichete sociale unor persoane decedate, estimate la 3.500 lei”, conform HCL 42/2016, punctele 5.10 și 5.11 ”Titularii tichetelor sociale au obligaţia să comunice în timp util DAS orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, respectiv în termen de 10 zile de la data modificării survenite. Modificarea sau, dupa caz, încetarea dreptului de a beneficia de tichete sociale se face cu luna următoare distribuirii tichetelor sociale”.
În ceea ce privește ”efectuarea de cheltuieli cu lucrări de investiții fără contraprestație (lucrări nerecepționate în cantitatea facturată și plătită), estimate la 21.874,20 lei”, s-a constat decontarea eronată a unei lucrări de investiții la Zona picnic din Complexul Sportiv și de Agrement ”Moldova”, sumă recuperată în timpul controlului de la constructor.
În ceea ce privește ”efectuarea de plăți pentru cheltuieli cu lucrări de investiții neidentificate pe teren ca fiind executate conform proiectului, estimate la 7.247,76 lei”, controlul a arătat că au fost efectuate plăţi pentru o lucrare care nu s-a regăsit pe teren, respectiv un șanț la obiectivul de investiţii „Modernizare artera Roman Est, DJ207A, str. Plopilor-DN2, Roman”. În timpul auditului, a fost contactat constructorul, care şi-a însuşit punctul de vedere al auditorilor, aşa cum rezultă din Minuta nr. 10348 din 15.06.2017, încheiată între cele două entităţi. Prin minută, părţile au convenit ca prejudiciul să fie recuperat prin executarea lucrării “Şanţuri de pămînt”. Lucrarea nu este nici la acest moment recepționată.
În ceea ce privește ”efectuarea de cheltuieli nelegale privind plata de accize pentru consumul de gaze, estimate la 6.839,23 lei” pentru Direcția de Asistență Socială (DAS) este de precizat că DAS a depus la Autoritatea Vamală Neamț ”Notificare privind utilizarea produselor energetice și energiei electrice în regim de scutire de la plata accizelor”, pentru recupererea accizelor, însă, inițial, a fost nevoie de plata integrală a facturii furnizorului, pentru a nu se sista furnizarea gazului metan.
În ceea ce privește ”acordarea nejustificată a ajutorului de încălzire pe lemne unor persoane care au realizat venituri peste limita legală, estimat la 2.030 lei”, conform OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, la articolul 19 se precizează: ”(1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. (2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari”.
Precizăm faptul că la data de 28 septembrie 2017, conducerea Primăriei municipiului Roman a făcut către Consiliul Local o informare cu privire la Raportul de Control și Decizia nr. 16/2017, emise de Curtea de Conturi a României în urma acțiunii de verificare "Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară" pe anul 2016, informații care au fost făcute publice la acea dată și care se regăsesc la adresa http://primariaroman.ro/ConsLoc/HCL_Proiect/2017-09-28/INF_raport_de_control.pdf.
Comunicat de presă al Primăriei Roman

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu