vineri, 10 februarie 2017

Deputat Alexandru Rotaru: „Județul Neamț și regiunea Moldova nu au fost neglijate de către Guvernul PSD!”

Deputat Alexandru Rotaru: „Județul Neamț și regiunea Moldova nu au fost neglijate de către Guvernul PSD!”

deputat alexandru rotaru 2„Referitor la declarațiile colegilor liberali cum ca Județul Neamț și regiunea Moldova au fost neglijate de către guvernul PSD, respectiv ministrul Transporturilor vreau sa va prezint detaliat masurile adoptate în bugetul pe 2017 cat și sumele alocate.
1. Proiecte noi
Autostrada Targu Mures- Iasi-Ungheni
-      Sector Targu Mures –Ditrau:
Exista contractul 92/32639/20.05.2015 avand ca obiectiv Revizuirea Studiului de Fezabilitate existent. Contractul este suspendat incepand cu data de 20.12.2016 in urma Raportului de Control elaborat de Curtea de Conturi a Romaniei prin care se reclama faptul ca in cadrul noului contract nu se tine cont de Studiul de Fezabilitate existent elaborat in anul 2011. In prezent, CNAIR este in discutii cu Proiectantul pentru stabilirea unui protocol ferm prin intermediul caruia Proiectantul va folosii toate studiile existente in masura in care acest lucru este posibil, urmand a fi ridicata suspendarea.
Buget 2017: 7,205 milioane lei.
-      Sector Ditrau –Targu Neamt
CNAIR detine studiu de fezabilitate elaborat in anul 2011, acesta urmeaza a fi auditat intern in CNAIR si cu indrumarea Jaspers, pentru a fi identificate volumele ce sunt necesare a fi actualizate / completate. In functie de analiza se va decide necesitatea revizuii / completarii partiale a SF existent si demararea unei proceduri de achizitie in acest sens.
Buget 2017: 4,249 milioane lei.
-      Sector Targu Neamt – Iasi – Ungheni
CNAIR detine studiu de fezabilitate elaborat in anul 2011, acesta urmeaza a fi auditat intern in CNAIR si cu indrumarea Jaspers, pentru a fi identificate volumele ce sunt necesare a fi actualizate / completate. In functie de analiza se va decide necesitatea revizuii / completarii partiale a SF existent si demararea unei proceduri de achizitie in acest sens.
Buget 2017: 3,808 milioane lei.
DRUMURI DE MARE VITEZA
Ploiesti - Pascani
In data de 30.09.2016, CNAIR SA a transmis către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) pentru verificare și validare documentațiile de atribuire în vederea demarării procedurilor de achiziție publică pentru următoarele proiecte:
-      Servicii pentru elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Ploiești - Buzău
Servicii pentru elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Buzău – Focșani
-      Servicii pentru elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Focșani –Bacău
-      Servicii pentru elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Bacău- Pascani.
CNSC a respins contestaţiile pentru procedurile de elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru drumurile de mare viteză din zona Moldoveideputat alexandru rotaru
CNAIR SA continuă procedura de licitare a proiectului de infrastructură pentru culoarul 9
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins contestaţiile pentru cele patru proceduri de atribuire:
-      Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Ploieşti - Buzău;
-      Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Buzău - Focşani;
-      Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Focşani - Bacău;
-      Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Bacău - Paşcani.
În data de 19.12.2016 au fost formulate contestaţii cu privire la conţinutul Caietului de Sarcini iar CNSC a respins toate criticile contestatoarei referitoare la obţinerea acordului de mediu şi solicitarea de eliminare din caietul de sarcini a unor riscuri aflate în sarcina viitorului Prestator, dispunând doar revizuirea Caietului de Sarcini.
CNAIR SA va pune în aplicare deciziile CNSC pentru toate cele patru proceduri de atribuire, va răspunde în perioada imediat următoare la solicitările de clarificare transmise de operatorii economici interesaţi. Compania va desuspenda procedurile de atribuire şi va prelungi cu un termen rezonabil data limită de depunere a ofertelor.
Reamintim că în data de 24.11.2016 au fost publicate anunţurile de participare în SEAP pentru cele patru proceduri, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind data de 02.03.2017.
Precizam de asemenea faptul ca in cadrul Bugetului alocat infrastructurii rutiere pentru anul 2017, la categoria "Fonduri externe nerambursabile postaderare din cadrul financiar 2014-2020 - POIM", au fost prevazute alocatii bugetare pentru "sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectelor de infrastructura rutiera" :
- drum de inalta viteza Ploiesti - Buzau : buget 2017 - 6,426 milioane lei, fara TVA;
- drum de inalta viteza Buzau - Focsani : buget 2017 - 6,664 milioane lei, fara TVA;
- drum de inalta viteza Focsani - Bacau: buget 2017 - 8,806 milioane lei, fara TVA;
- drum de inalta viteza Bacau - Pascani : buget 2017 - 4,760 milioane lei, fara TVA.”
Deputat PSD de Neamț Alexandru Rotaru
Romanul Financiar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu