miercuri, 1 februarie 2017

Primăria Piatra Neamț a acordat angajaților prime de Paște și Crăciun „mascate” sub forma ajutoarelor sociale

Primăria Piatra Neamț a acordat angajaților prime de Paște și Crăciun „mascate” sub forma ajutoarelor sociale

primaria piatra neamt a acordat ajutoareLa UATM Piatra Neamț - s-au efectuat cheltuieli la Capitolul 51.02 ”Autorități publice” și 54.02 ”Servicii publice generale”, la articolul bugetar 57.02 ” Asistență socială”, prin virarea pe card, întregului personal din primărie în perioada 2014-2016, a unor sume de bani cu titlul ”sumă cu ocazia sărbătorilor pascale și de crăciun potrivit art. 55 pct. 4 din Codul fiscal”.
S-a invocat drept temei legal HCL document prin care Consiliul Local: ”aprobă Acordul Colectiv de Muncă și Contractul Colectiv de muncă la nivelul instituției”. Prin menționarea HCL în documentele care însoțesc plata sumelor de la articolul bugetar 57.01.02 ”Ajutoare sociale în numerar”, se desprinde ideea că, în fapt entitatea auditată a acordat salariaților sume de bani cu ocazia sărbătorilor pascale și de Crăciun sub forma unui ajutor social, nesesizând eroarea invocată în articolele 27 respectiv 38 din Acordul Colectiv de Muncă respectiv Contractul Colectiv de muncă.
Entitatea a angajat și utilizat creditele bugetare de la articolul ”Asistență socială” în alte scopuri decât cele aprobate, încălcând astfel prevederile art. 4, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.
Camera de Conturi Neamț, care a efectuat o verificare, în perioada 09.05. – 30.06.2016 a dispus stabilirea întinderii prejudiciului cauzat de acordarea de ajutoare sociale personalului instituției, precum și angajaților unor ordonatori terțiari de credite şi recuperarea acestuia, estimat la control, după cum urmează:
- UATM Piatra Neamț în sumă de 965.826 lei
- Poliția Locală Piatra Neamț în sumă de 482.115 lei
- Direcția de Taxe și Impozite în sumă de 154.020 lei
Romanul Financiar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu