miercuri, 21 decembrie 2016

Dacă ești din Roman…! Viața culturală a municipiului și care sunt personalitățile urbei mușatine

Dacă ești din Roman…! Viața culturală a municipiului și care sunt personalitățile urbei mușatine

poza stire daca esti din roman 1Zidurile unei Cetăţi ctitorită prin voinţă domnească de către Vodă Roman, „acolo unde apele Moldovei se cuminţesc în înţelepciunea Siretului, avea să fie, de-a lungul anilor, nu numai vatră de generaţii şi vad pentru istorie, ci şi rug, mereu aprins, întru arderi sacre de spirit şi zidiri.”
În Municipiul Roman, activitatea culturală şi artistică gravitează în jurul Bibliotecii Municipale „George Radu Melidon”, a celor patru muzee: Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii și Casa Hogaș și a asociațiilor și fundațiilor culturale care menţin vie flacăra spirituală a oraşului (Fundaţia „Episcop Melchisedec”, Asociaţia Culturală „George Radu Melidon”, Societatea Culturală „Roman-Muşat", Societatea Culturală „Clepsidra” etc.), alături de Casa de Cultură ce dispune de săli de spectacole cu 600 de locuri.
Activitatea editorială romaşcană este susţinută de cele 4 edituri: Filocalia, Serafica, Muşatinia şi Papirus Media care editează periodice şi cărţi precum: „Cronica Romanului”, „Studii franciscane", „Melidonium”, Revista „Clepsydra”.
În viaţa cultural artistică a oraşului au existat numeroase momente memorabile, legate de activitatea unor personalităţi marcante ale panteonului nostru spiritual:
RELIGIE
Episcopul Macarie, autorul unei cronici în limba slavonă ce redă evenimentele din anii 1504-1552
Episcopul Dosoftei, care a tradus şi versificat Psaltirea, în perioada cât a fost episcop de Roman (1660-1671)
Episcopul Ioanichie, la a cărui iniţiativă ia fiinţă prima şcoală publică din Roman, pe 15 septembrie 1747
Cărturarul Veniamin Costache, fost episcop de Roman între anii 1796-1803
Episcopul Melchisedec Ştefănescu (1823-1892) – membru al Academiei Române, Ministrul Cultelor în guvernul Kogălniceanu
LITERATURĂpoza stire daca esti din roman 3
Miron Costin (1633-1691) – cronicar
George Radu Melidon (1831-1897) – scriitor, publicist, a înfiinţat prima bibliotecă publică din Roman
Calistrat Hogaş (1848-1917) – profesor şi director al Gimnaziului „Roman-Vodă”
Cezar Petrescu (1892-1961) – prozator
Garabet Ibrăileanu (1871-1936) – prozator, publicist şi critic literar
Otilia Cazimir (1894-1967) – poetă
Haralambie Mihăescu (1907-1985) – lingvist și filolog, membru al Academiei Române
Max Blecher (1909-1938) – poet şi scriitor impresionist
Haralamb Zincă (Hary Isac Zilberman) – (1923 –2008), scriitor
Savin Bratu (Barasch) (1925 – 1977) – critic şi istoric literar
CINEAŞTI, ACTORI, OAMENI DE TELEVIZIUNEpoza stire daca esti din roman 2
Jean Mihail (1896-1963) – regizor, creatorul cinematografiei româneşti
Nae Roman (Nicolae Constantinescu) – actor de revistă
Sandu Sticlaru (1923 – 2006) – actor la ,,Nottara”, romaşcan prin naştere.
Alexandru Hatmanu – actor
Filip Brunea - Fox (1898-1977) – părintele reportajului românesc
Virgil Petrovici – (1935-2003) – profesor doctor inginer, a participat la geneza și dezvoltarea Televiziunii Române
MUZICĂ
Mihai Burada (1841-1918) – medic, muzician şi compozitor
Paul Ciuntu (1866-1918) – profesor, dirijor şi muzician de talie europeană
Alexandru Zirra (1883-1946) – compozitor
Mihail Jora (1901-1971) – muzicolog, compozitor de marcă
Dumitru D. Botez (1904-1988) – dirijor şi compozitor
Virgil Gheorghiu (1905-1977) – poet avangardist, muzicolog şi pianist
Sergiu Celibidache (1912-1996) – dirijor de faimă internaţională
MATEMATICĂ
Abraham Hollinger – (1905-1985) - profesor, autor de manuale didactice Algebră şi Electrotehnică
INGINERIE
Ion Ionescu de la Brad (1818-1891) – primul inginer agronom român
Constantin I. Istrati (1850-1918) – chimist de renume, academician
Panaite Donici (1854-1919) – inginer, deputat, ministru, publicist
Ion S. Antoniu (1905-1987) – o mare personalitate a ingineriei electroenergetice, profesor universitar
Mihail Florescu (1912-2000) – chimist, membru al Academiei Române
Vitalie Belousov (1930-2015) – profesor universitar doctor inginer, Preşedintele Comisiei de Inventică a Academiei Române
MEDICINĂ
Constantin C. Iliescu (1892-1978) - creatorul şcolii de cardiologie românești, membru al Academiei Române
Nicolae Fălcoianu (1899 –1962) – medic chirurg, fost director al Spitalului „Precista Mare” din Roman
Epifanie Cozărescu (1914–2010) – medic pneumolog, fost Președinte de Onoare al Societății de Istorie a Medicinei și Farmaciei din Roman
POLITICĂ
Vasile G. Morţun (1869-1919) – redactor, editor, om politic, fost ministru în diverse cabinete
Prof. Dr. Nicolae Manolescu-Strunga - fost senator de Roman, în două mandate, întemeietorul Școlii românești moderne de oftalmologie
ECONOMIE
Ion D. Strat (1836-1879) – economist, primul rector al Universităţii din Iaşi
Sursa: Statutul Municipiului Roman
Romanul Financiar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu