marți, 11 octombrie 2016

Care sunt punctele slabe și amenințările pentru Spitalul Roman

Care sunt punctele slabe și amenințările pentru Spitalul Roman

poza stire spitalRecent, pe pagina oficială de Internet a Spitalului Municipal de Urgență Roman – SMURD a fost postată PLANUL STATEGIC PENTRU 2016 – 2020. În cadrul acestui document, aprobat în data de 27 septembrie, anul curent, găsim și o analiză SWOT, puncte forte – puncte slabe și amenințările.
Printre punctele slabe sunt menționate următoarele:
-      Personal medical insuficient pentru specialitățile cardiologie, chirurgie, radiologie și oncologie;
-      Lipsa secțiilor medicale de neurochirurgie și hematologie;
-      Neefectuarea adecvată a autocontrolului în cadrul unora dintre structurile medicale funcționale;
-      Realizarea veniturilor proprii într-un procentaj scăzut raportat la cerințele medicale;
-      Finanțare scăzută prin tarife negociate cu CAS pe caz ponderat, zile de spitalizare, decontarea serviciilor și procedurilor;
-      Insuficiența implicarea a unora dintre membrii comisiilor din spital la rezolvarea problemelor spitalului;
-      Costuri mari de funcționare în sezonul rece;
-      Costurile ridicate de întreținere a echipamentelor medicale;
-      Lipsa unui sistem informatic integrat de interconectare a secțiilor spitalului;
-      Lipsa CT, RMN ale spitalului.
Printre amenințările la adresa spitalului, sunt menționate următoarele:
-      Instabilitate legislativă;
-      Nivel de trai scăzut a populației din zonă, șomaj ridicat;
-      Posibilități reduse de utilizare a serviciilor medicale în sistem de coplată;
-      Tendința migrării cadrelor medicale;
-      Creșterea costurilor asistenței medicale;
-      Politica de personal dictată, uneori, de forurile superioare;
-      Lipsa posibilității continuării tratamentelor medicale ale pacienților, la domiciliu;
-      Rezistența la schimbare a unora dintre salariați;
-      Lipsa fondurilor de investiții;
-      Nefinalizarea procesului de acreditare a spitalului;
-      Perspectiva asigurărilor private de sănătate.
Romanul Financiar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu