joi, 13 octombrie 2016

ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE

ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE

ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE
 
După o vară zodiacală zbuciumată urmează o toamnă liniştită. Planeta stăpânitoare a acestui an, Marte, traversează în octombrie zodia Capricornului, unde ia cele mai inspirate decizii. După mijlocul lunii, Marte se întâlneşte în Capricorn cu Pluton, iar împreună, cele două planete sunt imbatabile, dacă energia lor nu este folosită în mod egoist. Zodiile supuse testului de rezistenţă morală faţă de tentaţiile puterii sunt Berbecul, Scorpionul şi Ca­pri­cornul. E normal să ne dezvoltăm capacitatea de-a exercita mai multă putere, dar dacă exagerăm, putem cădea pradă vicleşugurilor unora mai însetaţi de putere decât noi. Soarele (până pe 22), Mercur (8-24) şi Jupiter se găsesc în Balanţă, iar la începutul lunii, această combinaţie energetică ne umple de bună-dispoziţie. Venus trece pe 19 din Scorpion în Săgetător, părăsind o zodie în care se simţea în exil. Mercur trece prin trei zodii: Fecioară (până pe 7), Balanţă (8-24) şi intră în Scorpion pe 25. În Fecioară îşi face treaba cel mai bine, atât în privinţa sănătăţii, cât şi la serviciu. În Balanţă e de folos pentru a stinge conflicte legale, iar în Scorpion ne poate fi extrem de util pentru a încheia afaceri promiţătoare.

BERBEC
Liderul toamnei


ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE
 
Planeta dvs. guvernatoare, Mar­te, aflată în Capricorn, vă întă­reşte voinţa şi autocontrolul, ceea ce vă permite, practic, să atingeţi cam orice obiectiv vă propuneţi. Emanaţi forţă de caracter şi o fermitate calmă, care vă atrag cu uşurinţă respectul ce­lor din jur. Aceştia au încredere în dvs. şi vă pot împinge de-a dreptul în rolul de lider. Pentru ca tot acest potenţial pro­miţător să se împlinească e însă ne­cesar să vă temperaţi entuziasmul la început de lună (mai ales pe 5 şi 6), entuziasm care vă poate determina să vă aruncaţi în proiecte ambiţioase, fără a verifica dacă sunt cu adevărat feza­bile.
BANI: Oportunităţile de câştig pot proveni, fie printr-o aso­ciere unică, profitabilă, cu un par­tener priceput şi prosper, fie printr-o serie de afaceri cu diverşi oameni sau prin proiecte care, prin natura lor, se pot ne­gocia. De semnat ar fi bine după data de 23.
CARIERĂ: În primele trei zile ale lunii, destinul îşi spune cuvântul în privinţa relaţiilor dvs. de muncă şi ar fi de dorit să acceptaţi unele schimbări sau anu­mite critici. Succesul dvs. ulterior de­pinde în mare parte de măsura în care faceţi acest lucru.
DRAGOSTE: Vă sfătuim ca la în­ceput de lună, mai ales pe 5 şi 6, să lăsaţi problemele de ser­viciu la uşă, altfel, partenerul dvs. se va putea supăra. În rest, Jupiter îl face cât se poate de tolerant.
SĂNĂTATE: În primele zile vă veţi da seama care sunt slăbiciunile organismului dvs., de care e nevoie să vă ocupaţi cu prioritate.

TAUR
Asul câştigător: afecţiunea


ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE
 
Până pe 18, nu vă simţiţi prea bi­ne în pielea dvs., aveţi impresia că far­mecul ve­nu­sian de care dispuneţi v-a lăsat în pa­nă. Asta se întâmplă de­oa­rece pla­neta dvs. guvernatoare, Ve­nus, se află în semnul opus. Puteţi avea im­presia că vi se cere mai mult decât sunteţi dis­puşi să daţi, iar celor din jur le pasă mai puţin de dvs. Mo­bilizaţi-vă însă şi dăruiţi-le afec­ţiune, fie şi cu un efort: va conta mai târziu. Apoi, fru­moasa Venus se mută în Să­getător, un­de vă poate trezi dorinţa de-a vă cu­noaşte mai bine sau poate să înceapă să vin­dece anumite răni emo­ţionale.
BANI: După primele trei zile ale lunii, când soarta e pre­gă­tită să vă pună la încercare nivelul de ac­ceptare şi modestia, situaţia inves­ti­ţiilor sau datoriilor dvs. începe să se clarifice încet dar sigur.
CARIERĂ: Unii dintre colegi pot avea impresia că sun­teţi prea mândri de cunoştinţele dvs. şi îi desconsideraţi. Ajunge puţină ama­bilitate pentru a reveni la relaţii even­tual şi mai bune decât înainte.
DRAGOSTE: Venus vă asigură tan­dreţea şi romantismul de care aveţi nevoie din partea parte­nerului de cuplu, până pe 18. Relaţiile amoroase pot trece însă prin certuri, mai ales pe 5 şi 6.
SĂNĂTATE: La început de lună este posibil să faceţi indigestii, dacă mâncaţi prea mult, sau să aveţi probleme congestive.

GEMENI
Viteză şi tonus


ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE
 
Vă mişcaţi parcă şi mai repede ca de obicei luna asta, pe mă­sură ce planeta Mercur, care vă gu­ver­nează, trece în viteză prin trei semne zodiacale (Fecioară, Balanţă şi Scor­pion), parcă pentru a recupera mersul de-andoaselea de luna tre­cută. Aveţi un tonus bun, v-aţi re­gă­sit flexi­bi­litatea mentală şi vă adap­taţi repede la si­tua­ţii schim­bătoare. Până pe 7 puteţi pu­ne la punct comunicarea în fa­milie şi vă puteţi ocupa de ches­tiuni do­mes­ti­ce, între 8 şi 24 aveţi un plus de cre­a­ti­vitate, dar mai pu­ţin chef de muncă, iar din 25 vă pre­ocupă să­nătatea şi mun­ca.
BANI: La început de lună, mai ales pe 5 şi 6, vă poate lua va­lul la jocurile de noroc, cu rezultate care pot duce la abandonarea unei afa­ceri, pentru că aţi intrat în fondurile destinate ei. Către mijlocul lunii, dar mai ales pe 20, se poate să fiţi tentaţi să intraţi într-o afacere, dar nu vă gră­biţi până când nu vă lămuriţi cât e de legală.
CARIERĂ: Încetul cu încetul, vă devine mai clară di­rec­ţia pe care ar trebui s-o ur­me­ze cariera dvs. Puteţi conta pe simpatia colegilor de muncă, mai ales până pe 18, cât timp sunteţi percepuţi ca fiind li­an­tul echipei. După 24, obser­va­ţiile dvs. pertinente pot duce la efi­cien­­tizarea muncii.
DRAGOSTE: Raportul dintre par­tener şi mem­brii familiei dvs. se poate dovedi decisiv în primele zile ale lunii, când va trebui probabil să alegeţi doar o tabără. Poveştile de iubire au o savoare aparte între 8 şi 22.
SĂNĂTATE: Micul benefic Venus vă reglează funcţiile en­docrine, până pe 18. Inima ar trebui menajată după 21. Mobilitatea creşte din 25, dar şi nervozitatea.

RAC
Atenţie la bolile cronice!


ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE
 
Sunteţi în curs de revenire după ultima eclipsă a anului, cea de Lună, care v-a ridicat mai mute în­tre­bări din seria: cum mi-am va­lo­ri­ficat cunoştinţele dobândite până acum? Către ce destinaţii mi-am dorit să că­lă­toresc şi nu am ajuns încă acolo? Ce aş mai vrea să învăţ sau să stu­­diez? S-ar putea să găsiţi răs­punsuri la aceste în­tre­bări în cursul unor întâlniri cu ami­cii sau în discuţiile cu co­legi mai în vârstă sau mai ex­perimentaţi. Contactele cu cei din fa­milie se pot dovedi deosebit de pro­duc­tive, în special discuţiile purtate între 8 şi 22 vă pot face să înţelegeţi mai bine cum v-a marcat familia în care v-aţi născut şi în ce fel puteţi să dezvoltaţi aceste rădă­cini familiale.
BANI: Sunteţi mai înclinaţi să-i chel­tuiţi decât să-i do­bân­diţi, până pe 18. Distraţi-vă liniştiţi, dar nu săriţi calul cu banii daţi pe distracţii. Felul în care lucraţi după această dată vă poate atrage o bonificaţie.
CARIERĂ: La mijlocul lunii şefii vă vor lua rezultatele la puricat dacă realizează că nu vă prea implicaţi. Vă salvează popularitatea de care vă bucuraţi printre colegi, în a do­ua parte a lunii.
DRAGOSTE: În cuplurile stabile, par­te­ne­rul va dori să exercite un con­trol deranjant, mai ales în jurul datei de 20. Feriţi-vă de com­promisuri excesive. Racii sin­guri pot începe o relaţie spri­jinită de romantica Venus, cel mai probabil până pe 18.
SĂNĂTATE: Bolile cronice pot să devină greu de su­por­tat la început de lună, semn că e riscant să le mai ignoraţi.

LEU
O lună interesantă şi variată


ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE
 
E bine ca luna aceasta să vă ocu­paţi de întreţinerea legăturilor familiale, în special până pe 18, iar apoi de problemele gospodăreşti, care se pot rezolva uşor şi cu spor, mai ales după data de 24. Poate fi vorba despre simple repa­ra­ţii sau găsirea unor soluţii cre­ative de reamenajare, ori des­pre o mu­tare sau o vân­za­re. Am­bele variante ar pu­tea fi fi­na­lizate la sfârşit de lu­nă. Viaţa de zi cu zi se anun­ţă intere­san­tă şi variată. Se poate să cunoaşteţi per­soane speciale, culti­vate, de la care aveţi ce învăţa. Puteţi deveni dvs. un mentor pentru cei mai tineri din grupul dvs. Doar pe 5 şi 6 există risc de certuri şi ar fi bine să vă abţineţi de la şofat.
BANI: Acceptaţi cu calm even­tualele pier­deri sau piedici survenite la început de lună. Luaţi-le ca făcând parte din destinul dvs. În felul acesta se va face loc pentru o schimbare a orientării dvs. profesionale.
CARIERĂ: Puterea dvs. de muncă creşte considerabil şi es­­te greu de imaginat că nu veţi reuşi să vă atingeţi obiec­tivele, oricât de am­biţioase. N-o faceţi însă pe spe­zele altora.
DRAGOSTE: Vedeţi şi dvs. ce se întâmplă la început de lună şi dacă mai puteţi face faţă solicitărilor ma­­teriale pe care le pre­supune ac­tuala dvs. relaţie. Venus vine din 19, fie să aducă îm­păcarea, fie cu o nouă relaţie.
SĂNĂTATE: Pe 5 şi 6, coapsele şi segmentul lombar al coloanei vertebrale sunt supuse unui risc de accidentare. Abuzurile ali­men­tare vă pot provoca dureri de cap şi probleme cu ficatul. Energia vă creşte spectaculos către finele lunii.

FECIOARĂ
Puţintică răbdare


ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE
 
Răbdarea şi modestia sunt două calităţi de care aveţi nevoie mai mult ca oricând la începutul acestei luni. Cum? V-aţi săturat de atâtea în­cer­cări? Aveţi puţintică răbdare, vorba lui Caragiale, şi veţi observa cât de mult v-au înţelepţit lecţiile pe care le-aţi tot primit cu începere din 2011. Viitorul e promiţător pentru cei care au suportat încercările cu resemnare filozofică, pe când cei care-au cârtit şi au căutat vini în altă parte încep să revină la normal, dar fără creşterea calităţii vieţii perso­na­le, de care se vor bucura ceilalţi. Aveţi nevoie de răbdare şi înţelepciune, în primul rând cu cei din familia dvs., care se bazează excesiv pe dvs. şi din punct de vedere material, dar şi în pri­vinţa anumitor responsabilităţi. S-ar pu­tea ca în primele zile ale lunii să vă des­co­to­rosiţi de anu­mi­te obli­ga­ţii. Dacă aţi fă­cut ajus­tările co­rect, Venus va con­tri­bui din 19 la re­zolvarea pro­ble­melor dvs. familiale şi casnice.
BANI: Sunteţi de abia la în­ceputul unei perioade bune. Soarele, Jupiter şi Mercur se ocupă împreună de prosperitatea dvs., după ce depăşiţi zi­le­­le de 5 şi 6. 8-22 e perioada cea mai productivă.
CARIERĂ: Deocamdată ar trebui să treceţi de încercările impuse de situaţia familială, înainte ca ascensiunea dvs. să reînceapă.
DRAGOSTE: Relaţiile stabile con­tinuă să scârţâie, iar ce­le amoroase se pot transforma în pa­si­uni arzătoare ce pot culmina în preaj­ma datei de 20.
SĂNĂTATE: Evoluaţi în parametrii normali.

BALANŢĂ
Limpeziri în familie


ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE
 
Favorurile pe care vi le aduce marele benefic Jupiter, intrat în septembrie în semnul dvs., vor continua, dar numai după ce se vor regla anumite raporturi în familie. E nevoie, pare-se, ca anumite adevăruri să fie spuse, chiar dacă pentru început va fi dureros, pentru ca buna-înţelegere să se reinstaureze. E bine ca ceea ce aveţi de spus să spuneţi cu menajamente, în special dacă discuţiile respective vor fi purtate pe 5 sau pe 6. Perioada 8-22 e optimă pentru comunicare şi crea­tivitate. Felul dvs. de-a fi îi face pe cei din jur să vă pri­vească cu simpatie, iar din 19 încolo, s-ar putea ca pro­gramul dvs. să se aglomereze într-un mod plă­cut. Către sfârşitul lunii puteţi scăpa de anumite obligaţii obositoare sau stresante. Întrunirile cu cunoştinţe din trecut sau vechi colegi vă pot trezi amintiri frumoase.
BANI: Întreaga lună, planetele sunt preocupate să vă meargă bine. Venus, planeta banilor, vă poate spori veniturile până pe 18, din 22, Soarele vă sporeşte creativitatea şi motivaţia, iar din 25, Mercur vă asigură că e bine să semnaţi contracte sau alte do­cu­mente legate de bani.
CARIERĂ: Luna aceasta aveţi alte priorităţi. Străduiţi-vă, totuşi, mai ales în pri­mele zece zile ale ei, să nu pierdeţi din vedere detalii.
DRAGOSTE: Dacă partenerul revine la un com­por­tament care v-a deranjat în trecut, vă vine mai uşor să-i trasaţi limite.
SĂNĂTATE: În special la început de lună s-ar pu­tea să vă resimţiţi în urma unor obi­ceiuri nesănătoase.

SCORPION
Planetele vă iubesc


ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE
 
Începeţi luna sub ocrotirea micului benefic Venus, cea care vă permite, cel puţin până pe 18, să fiţi mai relaxaţi şi să vă bucu­raţi mai mult de viaţă. Soarele vă umple bate­riile pentru întregul an care va să vină, începând din 22, în timp ce Mercur vă ascute şi mai mult mintea şi vă îndeamnă să fiţi mai comunicativi, cu începere din 25. Planetele care se perindă prin Balanţă (Soa­rele până pe 22, Mercur între 8 şi 24 şi Jupiter) vă înclină în schimb către introspecţie. Doriţi şi puteţi să vă analizaţi cu mai multă obiectivitate, să vă pri­viţi propriile slăbiciuni cu toleranţă şi să vă dez­voltaţi compasiunea faţă de cei mai puţin puternici ca dvs. Aceia dintre dvs. care sunt înclinaţi către spi­ri­tua­litate pot găsi pe cineva în care să aibă în­cre­dere, ca­re să-i îndrume. Alţii se vor încumeta să-i ghideze în căutările lor pe unii mai tineri.
BANI: Trecutul recent a fost destul de păgubos, mai ales pentru Scorpionii născuţi în cel de-al doilea decan. Dar veţi beneficia cu toţii de intrarea lui Venus în Săgetător, care se întâmplă pe 19. Pe 26 există însă tendinţa de-a cheltui cam mult.
CARIERĂ: Merită să ştiţi că eforturile dvs. sunt urmărite de persoane binevoitoare şi influente, care nu doresc deocamdată să iasă în faţă.
DRAGOSTE: Reuşiţi să fiţi mai calzi cu par­tenerul, măcar până pe 18.
SĂNĂTATE: Depăşiţi-vă lenea şi faceţi miş­ca­re, pentru că tendinţa de îngrăşare e ac­centuată.

SĂGETĂTOR
Greu la deal, dar caru-i plin!


ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE
 
Sunteţi deja atât de obiş­nuiţi cu resticţiile pe ca­re vi le impune marele malefic Saturn, care vă traversează zodia de vreo doi ani, că s-ar putea să nu mai aveţi încredere că poate să fie mai bine. Dar se poate şi se chiar întâmplă. Din 19, micul benefic Venus vine să se alăture severului Saturn şi veţi fi în stare, mai ales în jurul datei de 29, să vă uitaţi în urmă şi să vă bucuraţi de rezultatele dru­mului parcurs cu aşa de mare dificultate. Câş­tigul dvs. constă în mai mult realism, un autocontrol mai bun şi un spirit sporit al responsabilităţii. Se poate să constataţi toate aceste lucruri prin prisma mai ma­relui respect pe care vi-l arată cei cu care aţi fost aso­ciaţi în ultima vreme. În primele zile ale lunii ten­siunile familiale pot fi deosebit de obositoare, însă există şi posibilitatea de-a descoperi mijloace de-a mai scăpa de ele.
BANI: Dacă reuşiţi să nu vă creaţi aşteptări exa­gerate la începutul lunii şi mai ales pe 5 şi pe 6, vă puteţi mobiliza cu succes forţele în cea de-a do­ua parte a lunii şi puteţi afla o sursă de câştig prac­tic inepuizabilă.
CARIERĂ: Acceptaţi întru totul ce vine către dvs. la începutul lunii, căci ulterior veţi vedea că a fost înspre bine.
DRAGOSTE: Viaţa dvs. emoţională va evolua într-o direcţie pozitivă, sub influenţa ro­manticei Venus, după data de 18.
SĂNĂTATE: Somnul face minuni până pe 18, din 22 inima ar trebui menajată, iar din 25, încheieturile braţelor.

CAPRICORN
Bile albe


ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE
 
Vă simţiţi ca şi când nimic nu vă poate sta în cale pe drumul către atingerea ţelurilor dvs., şi aşa şi este. Cu două condiţii. Mai întâi, la început de lună, dar în special pe 5 şi pe 6, să nu vă lăsaţi furaţi de mirajul unor perspective nerealiste. Apoi, în cea de-a doua parte a lunii, mai ales în jurul datei de 20, să aveţi nobleţea de a-i face şi pe alţii părtaşi la succesele către care aspiraţi. Nu e vorba de-a le acorda merite pe care nu le au, dar de-a respecta contribuţia lor, chiar dacă vi se pare minoră. De o asemenea atitudine depind durata şi stabilitatea realizărilor dvs. Vă sim­ţiţi prietenii şi mai aproape sufleteşte ca de obicei, până pe 18, iar discuţiile pe care le purtaţi la sfârşit de lună pot fi neobişnuit de productive. Stările apă­să­toare pe care vi le provoacă de o bună vreme în­coa­ce Saturn în Săgetător se mai risipesc din 19, sub in­fluenţa micului benefic Venus.
BANI: E posibil ca una dintre prietenele dvs. să vină cu o propunere de afacere sau de co­laborare până pe 18 şi perspectivele arată promiţător.
CARIERĂ: Ideile dvs. sunt bune, vă bucuraţi de bunăvoinţa şefilor sau a autorităţilor, dar nu încercaţi să le impuneţi condiţii, mai ales pe 5 şi 6.
DRAGOSTE: S-ar putea ca relaţiile cu cineva din cercul dvs. de prieteni să devină în­trucâtva ambigue sau prietenii să vă prezinte o per­soa­nă pe care o consideraţi atrăgătoare.
SĂNĂTATE: Cu excepţia primelor zile ale lunii, afecţiunile dvs. cronice, îndeosebi cele legate de oase, piele sau dantură se pot ameliora.

VĂRSĂTOR
Inamici ascunşi


ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE
 
Pentru a face faţă cu bine uneltirilor care se pun la cale de ceva vreme împotriva dvs., ar trebui să vă puneţi întrebarea ce anume vă face vulnerabili, care sunt slăbiciunile prin care inamicii dvs., care n-au curajul să vă confrunte direct, vă pot lovi. Faceţi efortul de-a vă cunoaşte mai bine, de-a vă accepta defectele şi începeţi să lucraţi cu ele, atfel veţi fi probabil suficient de bine înarmaţi pentru ce se pregăteşte în special în jurul datei de 20. În această perioadă ar fi de dorit să vă ţineţi departe de locuri rău famate sau unde spiritele se încing uşor. Feriţi-vă de asemenea să vă exprimaţi opiniile cu prea multă emfază, pe 5 şi 6, în felul acesta prestigiul dvs. va creşte.
BANI: Aceia dintre dvs., care reuşesc să reziste presiunii de-a lua decizii mânaţi de frică, la început de lună, pot să înceapă să vadă mai clar ce ar fi bine să facă pe viitor.
CARIERĂ: În octombrie, şansele dvs. de-a fi pro­movaţi cresc. Şefii vă apreciază cre­ativitatea, ştiţi să vă argumentaţi deciziile pro­fesionale. Trebuie doar să rămâneţi modeşti şi să vă asu­maţi greşelile.
DRAGOSTE: Unii dintre dvs. pot flirta cu unul din­tre şefi, până pe 18, iar mai apoi apar ocazii de-a cunoaşte pe cineva dezirabil, din în­tâm­plare, în timpul deplasărilor cotidiene sau al ie­şi­rilor cu amicii.
SĂNĂTATE: La orice semn de infecţie, mai ales însoţit de dureri de cap, ar trebui să mergeţi neîntârziat la medic, mai ales dacă asta se întâmplă în cea de-a doua parte a lunii.

PEŞTI
Şefii sunt cu ochii pe dvs.


ZODIACUL LUNII OCTOMBRIE
 
O excursie în străinătate, anumite lecturi, spec­ta­cole sau in­teracţiunea cu prieteni din străinătate vă ajută să vă lărgiţi ori­zon­tul. Vă puteţi împărtăşi impresiile cu oameni care vor fi re­cep­tivi. Mai mult, ei vă vor aprecia cu­noş­tinţele. Puteţi descoperi că vă interesază un subiect în aşa măsură, încât să doriţi să-l aprofundaţi pâ­nă-ntr-atât încât să vă înscrieţi la cursuri. Discuţiile pe tema aces­tor preocupări ale dvs. cu prietenii pot fi pa­sio­nante, mai ales în jurul datei de 5, când puteţi între­prinde o acţiune de grup, la care toată lumea să par­ticipe cu plăcere. Fiţi însă atent să nu intraţi în com­petiţia pe tema cine ştie mai multe, cu un bărbat din cercul dvs. social.
BANI: La început de lună nu v-am sfătui să fa­ceţi afaceri cu prietenii, până când nu vă sunt clare toate implicaţiile legale. Pe acestea le veţi înţelege mai complet de-abia după data de 6. Contracte pot fi semnate în condiţii favorabile între 8 şi 22, mai ales dacă privesc afaceri sau investiţii pe care le întreprindeţi împreună cu alţii.
CARIERĂ: Şefii se dovedesc mai puţin exigenţi ca luna trecută, dar ştacheta e în con­tinuare sus şi aşteptările sunt mari. Din 19 însă, micul benefic Venus vă sporeşte crea­tivitatea şi diplomaţia cu cei din rangurile superioare.
DRAGOSTE: Tensiunile de la începutul lunii sunt greu de suportat şi unii dintre dvs. pot recurge la soluţia (neinspirată de altfel) de a începe o aventură. Tentaţia poate fi mare mai ales pe 5 şi 6.
SĂNĂTATE: Doar de dvs. depinde felul în care va evolua starea dvs. fizică luna aceasta.
 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu