sâmbătă, 15 octombrie 2016

Despre sex, intoleranţă şi democraţie. Un argument utilitarist

Aşa cum era de aşteptat, apariţia şi consolidarea unui segment secular în societatea românească  a adus şi în ţara noastră (o ţară cu o populaţie încă strivitor conservatoare şi tradiţionalistă) dezbateri aprinse cu privire la constelaţia de concepte privind sexualitatea, rolul ei natural şi social şi circumscrierea ei legal-administrativă (familii naturale vs familii tradiţionale, opţiuni pro-choice vs opţiuni pro-life etc). Articolul de faţă îşi propune câteva consideraţii pe care le crede întrucâtva lămuritoare şi provine din speranţa că va reuşi să-i ajute măcar pe unii participanţi la discuţie să vadă lucrurile mai limpede şi să se comporte mai raţional. De asemenea, îşi propune să furnizeze un principiu pentru legiferare plecând de la o premisă utilitaristă. Deşi, în treacăt fie spus, acesta este mai degrabă genul de discuţie pe care e mai bine să îl eviţi dacă ţii la liniştea ta. Pentru că, după cum spunea Oliver Sacks, în materie de sex şi politică, oamenii au păreri ferme şi iraţionale.
În primul rând, aş vrea să devină clar că poziţiile aflate în discuţie nu sunt pe atât de antagonice pe cât s-ar crede. Voi argumenta aceasta imediat. În al doilea rând, deşi există numeroase puncte de contact şi chiar de origine între argumentaţiile taberelor, viziunile globale provin din filosofii şi reprezentări ale realităţii care au sfârşit prin a fi fundamental diferite. Nu există nici o contradicţie între aceste două teze. Şi poate, tocmai de aceea, e atât de greu de înţeles structura conflictului (care nu e nici aparentă, nici facilă) şi de găsit o cale rezonabilă de mediere. Dar, haideţi să vedem ce anume se află în discuţie.
Argumentul familiei monogame heterosexuale ca “familie naturală”. Este un argument mai uşor de analizat, întrucât face referire la natură şi la fapte, două instanţe care pot fi determinate mulţumitor prin metodele ştiinţelor. Este, de asemenea, un argument care li se pare evident membrilor unei tabere si puţin mai contraintuitiv membrilor celeilalte. Dar ambele tabere îl folosesc greşit. Dacă tabăra conservatoare (e o simplificare, dar să-i spunem aşa de dragul ergonomiei demonstraţiei) crede că această structură este pur şi simplu cea “firească”, conformă cu legile naturii şi dedicată singurului scop concevabil în natură (recte procreerea), tabăra progresistă (termen folosit cu aceleaşi precauţii) crede adesea că homosexualitatea sau poligamia sunt la fel de naturale ca heterosexualitatea, întrucât se regăsesc în întreaga lume mameliană (şi nu numai). În acest caz, cel puţin, tabăra progresistă este mai aproape de adevăr sau, poate, ar trebui să spun mai puţin departe decât oponenţii.  Dacă conservatorii înţeleg prin “natural” ceea ce este norma şi singura strategie reproductivă în acord cu legile naturii (sensul în care îmi pare folosit îndeobşte termenul, deşi sunt posibile şi alte sensuri[1]), atunci nimic nu poate fi mai departe de realitate. Cercetările ştiinţifice în materie de sexualitate umană şi non-umană au abundat în ultimele cinci sau şase decenii şi cel puţin câteva lucruri se pot desprinde fără grija de a greşi. Sexualitatea este un spectru foarte larg, caracterizat de manifestări cât se poate de diverse şi îndeplinind multiple alte funcţii în afara reproducerii. S-a discutat mult în ultimele decenii despre ce este “natural/normal” şi ce este “nenatural/deviant” în sexualitatea umană, dar adevărul este că e greu de definit “naturalul” în materie de sex, întrucât toate combinaţiile şi strategiile posibile au fost “încercate” în natură. Dacă vrem cu tot dinadinsul să comparăm sexualitatea umană cu ceea ce se întâlneşte cel mai frecvent in natură, ea va apărea mai degrabă ca un model excepţional, chiar bizar, de sexualitate. Iată doar câteva elemente care fac ca sexualitatea umană să fie atipică, cel puţin prin raportare la celelalte primate[2]: monogamia (care se întâlneşte doar la giboni, relativ îndepărtaţi genetic de noi, restul primatelor având soluţii poligame), practicarea sexului în intimitate, ovulaţia ascunsă, menopauza  feminină (întâlnită la foarte puţine specii, (printre ele, un şoarece marsupial la care menopauza apare la mascul), grija parentală şi implicarea în creşterea progeniturii inclusiv a masculului, practicarea sexului de plăcere şi fără intenţia de a concepe, durerile naşterii, dimensiunile uriaşe ale penisului la bărbaţi sau ale sânilor la femei etc Vom afla de asemenea cu surprindere că traiul în colonii de cupluri monogame nu se întâlneşte la nicio rudă apropiată genetic, dar se regăseşte la… pescăruşi (monogamia este de altfel mult mai caracteristică păsărilor decât mamiferelor). Vom afla, întru deplina şocare a cititorului bine situat moral, că sexul extramarital este una dintre cele mai  “naturale” şi mai comune strategii în lumea vie. Desigur, putem avea o opţiune culturală pentru a-l respinge, nu putem însă utiliza argumentul “naturalului”[3]. Pe de altă parte, deşi progresiştii sunt  mai aproape de  înţelegerea ştiinţifică a sexualităţii, greşesc prin exagerare, omiţând că funcţia reproducătoare rămâne totuşi principala ţintă evoluţionistă a sexualităţii sau afirmând că homosexualitatea este pe deplin determinată genetic.[4] Aşadar, argumentul “monogamiei naturale” este unul care pur şi simplu nu este verificat de fapte. Desigur, era de aşteptat creditarea fără rezerve a unei poziţii atât de îndepărtate de faptul ştiinţific într-o ţară în care în care există încă un tabu  în educaţie asupra discutării sexualităţii  şi, practic, evoluţia biologică nu se studiază în şcoală (şi da, ştiu despre prost plasatul, tardivul şi ineficientul capitol studiabil în clasa a VIII a). Fie că le place sau nu conservatorilor, natura şi sexul refuză să se conformeze Conciliului de la Trento.
Argumentul familiei tradiţionale este argumentul conform căruia familia monogamă, heterosexuală, bazată pe dragostea şi respectul reciproc al  soţilor, ca şi pe credinţa în binecuvântarea divină (deci, în esenţă, familia creştină) ar fi, în fapt singurul tip de familie sustenabil în mod tradiţional de la Cristos încoace (fie şi în forma lui minimală, adică bărbat, femeie şi dragostea dintre ei). Acesta este un argument mult mai interesant, pentru că este mult mai bine susţinut empiric. În forma lui tare şi minimală, argumentul este de asemenea uşor de respins: o simplă consultare a Wikipedia[5] ne arată că au existat şi există şi alte tipuri de familii, chiar cu soluţii poliandre, poligine etc. Dar se poate concede, cred, că familia nucleară sau nuclear extinsă, având în centru unul sau mai multe cupluri heterosexuale, reproducătoare, a fost substanţial mai frecventă, cel puţin în cadrul culturii greco-iudeo-creştine.[6] Dar înţelegem greşit însuşi conceptul de “familie tradiţională” dacă înţelegem prin el un concept care a traversat neatins şi pur epocile şi tradiţiile. Un astfel de concept nu există, după cum argumentează foarte convingător istoricul Reinhart Koselleck.[7]Conceptul  de familie s-a transformat şi a fost modelat de diferitele tradiţii istorice şi intelectuale ale omenirii încă din zorii umanităţii.[8] Versiunea creştină nu face excepţie. De altfel, mulţi dintre conservatorii înfocaţi de azi ar găsi greu digerabil conceptul funcţional pe la 1600 atât în Occident, cât şi în Orient. De exemplu, în secolele XVII şi XVIII, în Occident, funcţia familiei se reduce la dubla sarcină de a procrea şi de a ţine cumva în frâu dorinţele sexuale. Soţii întreţin relaţii strict pentru a procrea, trebuie să evite voluptatea, rafinamentele erotice şi, în cazul femeii, chiar plăcerea orgasmică, văzută de mulţi teologi drept o piedică în calea procreării. Cam după un secol, părintele Debreyene arată totuşi mai multă înţelegere, demonstrând în baza unor studii fiziologice cât se poate de credibile că “unele femei nu se pot feri de plăcere în timpul unei relaţii sexuale.”[9]Cartea lui Debreyene, scrisă la jumătatea secolului al XIX-lea este deja indicele unor resemnificări substanţiale care au avut loc în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Cam din această perioadă datează şi înţelegerea raportului sexual ca scop în sine, acceptabil şi fără procreere (“a face dragoste” devine un scop în sine în cadrul unei căsătorii, după cum susţinea Jean Gury în 1850). În aceeaşi perioadă apar şi alte influenţe importante care modifică serios conceptul de “familie” şi relaţiile din cadrul ei. Se fac simţite tensiuni semantice noi. Factori dintre cei mai diverşi sunt responsabili pentru această resemantizare: apariţia unei literaturi galante de inspiraţie romantică, redescoperirea post-renascentistă a literaturii erotice păgâne, apariţia conceptului de convivialitate şi de prietenie între bărbaţi şi femei, asocierea sexualităţii cu o cale de cunoaştere şi autocunoaştere, apariţia ideii compatibilităţii sexuale şi spirituale între soţi etc Viaţa de familie pur şi simplu se redefineşte sub influenţa acestui ansamblu divers şi asimetric de factori, dintre care unii se leagă de evenimente pur religioase (creşterea cultului Fecioarei, de exemplu), iar alţii vin direct din patosul antireligios al Iluminismului (descoperirea convivialităţii şi sexualităţii ca mijloc de socializare). După cum spune Sara F. Matthews-Grieco, apare “un climat din ce în ce mai favorabil compatibilităţii în căsătorie, iubirii şi înţelegerii sexuale.”[10]În doar două sute de ani, viaţa sexuală şi socială a familiei îşi modifică profund înţelesul. Reinhart Koselleck deosebeşte nici mai mult, nici mai puţin de trei concepte funcţionale de “căsătorie” care provin unele din altele şi au, ca orice concepte încă vii, capacitatea de a coexista: a) căsătoria în interpretare teologică, ca “instituţie divină al cărui scop principal îl constituie conservarea şi perpetuarea speciei umane”(interpretare dominantă până în secolul al XVIII-lea); b) căsătoria contractuală, cu permiterea divorţului, altminteri interzis de Biserică (interpretare specifică secolului XVIII); c) căsătoria romantic-liberală, în care “fundamentul teologic” este înlocuit cu “autodefinirea ancorată antropologic” şi în care căsătoria şi, implicit, viaţa de familie, devin de neimaginat în absenţa dragostei, fără de care orice legătură matrimonială este “imorală şi trebuie dizolvată”(Milton).[11]În Ţările Române, evoluţia este decalată, dar simetrică. De exemplu, istoricul Constanţa Ghiţulescu-Vintilă consideră că infuzia elementelor romantice şi liberale în familia românească (în special urbană) are loc odată cu pătrunderea moravurilor ofiţerimii ruse  din timpul ocupaţiei dintre 1806-1812.[12]
Argumentaţia poate continua indefinit, dar cred că ar fi redundant. Câteva concluzii pot fi desprinse de aici. În primul rând, putem afirma, fără riscul de a greşi, că niciuna dintre tabere nu se află în posesia vreunui model atemporal sau “corect” de “familie” sau a vreunui model inatacabil de sexualitate sau socializare. Fie că ne place, fie că nu, oamenii nu au acces la biologia lor decât prin inermediul codificării culturale, care este istorică şi, prin definiţie, “tradiţională”. “Familia conservatoare” nu este imuabilă şi pre-definită, ci este un concept la fel de viu ca oricare alt concept, care a suferit modificări radicale de-a lungul timpului. Unele dintre aceste modificări au dus, prin filiaţii prea complexe ca să poată fi descrise aici, inclusiv la modelele familiale şi sexuale “progresiste” pe care ideologia conservatoare le demască acum drept “nenaturale”. Oricât ar părea de ciudat, modelele aparent antagonice de familie au în spate o cultură şi o devenire comună. Poate vor deveni mai uşor de văzut astfel nenumăratele elemente pe care le împărtăşesc aceste modele antagonice: dragostea şi respectul dintre parteneri, sexualitatea ca ingredient necesar într-o relaţie consimţită cu celălalt, convivialitatea, dialogul, egalitatea soţilor etc. Dar asta nu înseamnă că nu există realmente o polemică şi un conflict al viziunilor despre familie şi sexualitate. Întrucât, după cum arată acelaşi Koselleck, conceptele evoluează, dar pot fi active în orice moment în oricare dintre formele intermediare, fiecare alege să opereze cu conceptul de “familie” care satisface cel mai bine viziunea sa despre lume. Conservatorul va opera cu conceptul propriu de “familie”, din care unele elemente pot fi negociate (cum au şi fost), iar altele, nu (de exemplu, numărul şi sexul partenerilor). Dar asta nu înseamnă că nu pot exista concepţii alternative, care să susţină, la fel de motivat, noţiuni paralele, chiar dacă, după cum am văzut, înrudite. Evident, fiecare va fi convins că celălalt greşeşte, poate chiar grav. Dar, de asemenea, fiecare ar trebui să înţeleagă că democraţia este şi despre dreptul celuilalt de a crede altceva decât mine, atât timp cât asta nu duce la încălcarea drepturilor mele fundamentale. Că aceeaşi democraţie care îi permite celuilalt să creadă altfel decât cred eu îmi permite şi mie să cred altfel decât el. Dar nu este acesta oare relativism? Dacă acceptăm negocierea oricărui element care cade sub conceptul de “familie” sau “căsătorie”, nu vom ajunge să justificăm la un moment dat şi dendritofilia sau alt tip de legătură bolnăvicioasă? Oricât ar părea de straniu, orice modificare conceptuală este posibilă şi nimeni nu cred că poate face o predicţie cât de cât rezonabilă asupra evoluţiei conceptelor din siajul sexualităţii. Dar, dacă totul este posibil, nu înseamnă că totul este admisibil şi că orice poate fi negociat. Este greu de văzut că ar putea fi legalizată căsătoria cu un copac sau chiar cu un delfin atât timp cât timp cât o întreagă tradiţie filosofică şi juridică a definirii persoanelor şi raporturilor dintre ele nu susţine asta. Ar exista însă elemente pentru a vorbi în viitor despre relaţii cu persoane sintetice. Dar deja mergem prea departe. Felul în care coexistă conceptele noastre trebuie circumscris  inclusiv formal, iar felul în care arată cadrul legal al unei ţări ar trebui să fie în orice moment rezultatul  unui dialog şi al unei negocieri între oameni liberi. În acest moment, în România, acest dialog nu există. Există doar o înfruntare oarbă între două tabere, insensibile la ce le uneşte şi care fetişizează tot ceea ce le desparte. O tabară care crede că dispune de adevărul unui concept căzut din ceruri şi o alta care crede că dispune de un concept superior în virtutea “progresului social”. Două tabere care se acuză permanent una pe alta fie de inconsistenţă şi ipocrizie, fie de înapoiere. Ar trebui însă să nu uităm că locuim într-un spaţiu al dialogului, în care ar trebui să fie inadmisibilă impunerea unor prevederi grave şi fudamentale, la nivel legislativ, prin forţă nudă (presiunea celor 3 milioane de semnături pentru modificarea Constituţiei, de exemplu). Uităm că, în lumea noastră diversă şi complicată, un factor cheie ar trebui să fie calculul utilitarist al suferinţei şi beneficiilor cetăţenilor. Întrebarea nu este cine dispune de “conceptul corect”. Nu există aşa ceva. Întrebarea este cum vom trăi unii cu alţii în condiţii umane şi decente, fiecare păstrându-şi viziunea asupra lucrurilor.
Filosoful Jonathan Haidt, un critic al utilitarismului altminteri, susţinea că „atunci când vorbim despre formularea legilor şi implementarea politicilor publice în democraţiile occidentale în care există o oarecare diversitate etnică şi morală, cred că nu există vreo alternativă mai atrăgătoare decât utilitarismul.”[13] Din punctul meu de vedere, nici o credinţă nu justifică o lacrimă a unui om concret care putea fi evitată.
Aşadar, locul în care interesele noastre se întâlnesc este spaţiul public şi legile care îl circumscriu. În redactarea acestor documente, legiuitorul ar trebui să ţină cont prin urmare de o sumă de elemente diverse şi eterogene (structura socială, tradiţia, jurisprudenţa, interesele grupurilor (inclusiv ale minorităţilor sexuale), jurisprudenţa drepturilor omului etc) şi să ia întotdeauna decizia cea mai corectă din punct de vedere istoric, social şi juridic. Într-o lume ideală, legislaţia ar trebui să reprezinte, în orice moment, cel mai bun compromis posibil la care se poate ajunge în condiţiile respectării drepturilor fundamentale ale tuturor, date fiind grupurile diverse care alcătuiesc societatea. Urmându-l pe Haidt, numesc utilitate durkheimiană cantitatea de satisfacţie de grup care este obţinută prin anumite credinţe într-o societate. Numesc utilitate benthamiană satisfacţia agregată a indivizilor dintr-o anumită societate înţeleasă ca sumă a utilităţilor lor individuale.  Propun ca principiu general următoarea formulă: legiuitorul să propună în fiecare moment acel set de legi care, în condiţiile respectării tuturor drepturilor fundamentale, găseşte cea mai bună balanţă între utilitatea durkheimiană şi cea benthamiană. O astfel de formulă este o limită ideală şi nu va putea fi atinsă concret în niciun moment determinat al istoriei. Dar ea poate fi folosită ca reper pentru formularea unor legislaţii concrete şi ca modalitate negativă de respingere a soluţiilor extreme. Iată un exemplu: în problema avortului, vom respinge posibilităţile extreme ale avortului permis în orice condiţii (care ar legifera crima şi ar merge împotriva tradiţiilor morale ale comunităţii noastre) şi avortului interzis în orice condiţii (care ar ignora suferinţa copiilor nedoriţi şi a mamelor obligate să devină mame) şi vom alege soluţia avortului permis în condiţiile cele mai justificate din punct de vedere moral corelată cu facilitarea accesuui la informaţie şi educaţie a viitorilor părinţi. E inutil să replicaţi că, pentru unii memebri ai societăţii, avortul nu este justificabil în nici o situaţie. Pentru a putea trăi unii cu alţii, va fi necesar să aplice această exigenţă doar propriilor vieţi.
Un astfel de calcul este în principiu posibil pentru orice situaţie. Nu este uşor, asta este cât se poate de clar. O lume diversă şi democratică este o lume complicată şi tulburătoare. Dar este o lume preferabilă oricând uneia în care un adevăr declarat inatacabil ne va pătrunde iarăşi în case, în dormitoare şi în vieţi, pretinzându-ne tăcerea în schimbul consensului. Pentru că, aşa cum spune acelaşi Haidt, suntem cu toţii prinşi aici pentru o vreme şi trebuie s-o scoatem la capăt.
NOTE______________________
[1] De exemplu, prin “natural” putem înţelege ceva ce se regăseşte în natură fără a fi unic sau măcar reprezentativ, dar acest sens nu serveşte argumentării conservatoare. De asemenea, poate fi forţat sensul unui “natural” specific omului care ar fi mai natural decât strategiile concurente. Dar un asemenea natural ne-ar conduce la situaţia paradoxală de a declara întreaga natură drept “nenanturală”. [2] Vezi Jared Diamond, Al treilea cimpanzeu, All, Bucureşti, 2015, pp.63-124
[3] Vezi şi Jared Diamond, De ce e sexul o plăcere, Humanitas, Bucureşti, 2010
[4] Vezi o punere utilă la zi în David J. Linden, Mintea ca întâmplare, Herald, Bucureşti, 2012
[5] https://simple.wikipedia.org/wiki/Family
[6] Vezi Philippe Aries şi Georges Duby, Istoria vieţii private, Meridiane, Bucureşti, 1995-1997.
[7] Reinhart Koselleck, Conceptele şi istoriile lor, ART, Bucureşti, 2006
[8] De altfel, poziţia paulinică privind căsătoria a fost de la început ambiguă, vezi 1 Corinteni 6,9.
[9] Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello (coord.), Istoria corpului, vol. II, ART, Bucureşti, 2008, p.74
[10] op. cit., vol. I, p. 235
[11] Reinhart Koselleck, op. cit., p. 25
[12] Vezi Constanţa Ghiţulescu Vintilă, În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea, Humanitas, Bucureşti, 2011, p. 147
[13] Jonathan Haidt, Mintea moralistă, Humanitas, Bucureşti, 2015, p. 335

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu